Parlamenti kérdés - O-000067/2017Parlamenti kérdés
O-000067/2017

Cselekvési terv a természetért, az emberekért és a gazdaságért

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000067/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Herbert Dorfmann, Karin Kadenbach, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Lynn Boylan, Benedek Jávor, Mireille D'Ornano, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság nevében

Eljárás : 2017/2819(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000067/2017
Előterjesztett szövegek :
O-000067/2017 (B8-0608/2017)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

2016 decemberében a természetvédelmi irányelvek célravezetőségi vizsgálatának értékelése megállapította, hogy ezen irányelvek megfelelnek a célkitűzéseknek, ám célkitűzéseik elérése attól függ, hogy végrehajtásuk javul-e lényegesen. A természetre, az emberekre és a gazdaságra vonatkozó cselekvési terv arra irányul, hogy gyorsan hatékonyabbá tegyék ezen irányelvek gyakorlati végrehajtását, ezért jelentős előremutató lépésnek tekinthető, de mégis elégtelennek tűnik a 2020-as biodiverzitási célok teljesítéséhez.

1. A Bizottság miért csak úgy utal a biológiai sokféleséggel kapcsolatos, 2020-ig teljesítendő uniós stratégiára, hogy kijelenti: „a cselekvési terv arra irányul, hogy [...] gyorsabban megvalósuljanak az Európa 2020 stratégia céljai a biodiverzitás és az ökoszisztéma-szolgáltatások csökkenésének feltartóztatását és visszafordítását illetően”? Hogyan fog a Bizottság válaszolni a Parlament szélesebb körű felhívásaira a 2020-as célkitűzések elérését illetően? Milyen stratégiát tart a Bizottság szükségesnek 2020-tól kezdődően?

2. Mikor szándékozik a Bizottság javaslatot előterjeszteni a környezetbarát infrastruktúra transzeurópai hálózatának (TEN-G) kidolgozására, a beporzókról szóló uniós kezdeményezésre és az Aarhusi Egyezmény igazságszolgáltatáshoz való hozzáféréssel kapcsolatos pillérének végrehajtására vonatkozó jogalkotási javaslatra irányulóan? Milyen fellépést tesz a Bizottság, hogy megakadályozza a madarak, többek között a vándorló fajok illegális legyilkolását a Földközi-tenger térségében, és ragadozó madarakét néhány tagállamban?

3. Hogyan akarja a Bizottság összehangolni a Natura 2000 programot és a tágabb körű biodiverzitási intézkedéseket a közös agrárpolitikával, a kohéziós politikával, a közös halászati politikával, az integrált tengerpolitikával, valamint a kutatási és innovációs politikával? Hogyan akarja a Bizottság a KAP biodiverzitásra kifejtett hatását értékelni, illetve e két szakpolitikai terület közötti koherenciát kezelni? Milyen fellépéseket kíván tenni a Bizottság az emberek és egyes védett fajok, például nagyragadozók egyes mezőgazdasági területeken történő együttéléséből fakadó problémák kezelésére?

4. A következő többéves pénzügyi keret fényében milyen intézkedéseket szándékozik a Bizottság tenni a természetvédelem és a biodiverzitás megfelelő finanszírozásához szükséges pénzügyi források növelésére? Tervezi-e a Bizottság, hogy a Natura 2000 kiadásainak nyomon követésére mechanizmust alakít ki az uniós források átláthatóságának, elszámoltathatóságának és hatékonyságának javítása érdekében, ahogyan azt a Számvevőszék javasolta?