Процедура : 2017/2620(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000068/2017

Внесени текстове :

O-000068/2017 (B8-0329/2017)

Разисквания :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 190kWORD 18k
4 септември 2017 г.
O-000068/2017
Въпрос с искане за устен отговор O-000068/2017
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

 Относно: Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23)
 Отговор по време на пленарно заседание 

Какви действия предприема Съветът, за да гарантира, че Конференцията по изменението на климата COP23 в Бон ще постигне значителен напредък по отношение на:

– постигането на напредък по ключовите правила за прилагане на Парижкото споразумение до 2018 г., включително по въпроси, свързани с подобрена рамка за прозрачност, подробности за глобален преглед, допълнителни насоки относно национално определени приноси (НОП), както и механизъм, който да улеснява изпълнението и да насърчава спазването;

– изясняването и оформянето на проекта за диалога за улесняване през 2018 г., който ще бъде ключова възможност да се направи преглед на напредъка към постигане на целта на Споразумението за смекчаване на последиците и да се хвърли светлина върху подготовката и преразглеждането на национално определения принос на страните по Споразумението преди 2020 г.; както и

– увеличаването на мобилизирането на финансови средства за борбата с изменението на климата с оглед на постигането на общата цел от 100 милиарда щатски долара годишно в периода до 2020 г.?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност