Procedure : 2017/2620(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000068/2017

Ingediende teksten :

O-000068/2017 (B8-0329/2017)

Debatten :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 188kWORD 18k
4 september 2017
O-000068/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000068/2017
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Piernicola Pedicini, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23)
 Antwoord plenaire 

Wat doet de Raad om ervoor te zorgen dat er op de klimaatconferentie in Bonn (COP23) aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt, zodat

– uiterlijk in 2018 vorderingen worden gemaakt bij de centrale uitvoeringsbepalingen voor de Overeenkomst van Parijs, o.a. op punten als het kader voor meer transparantie, de invulling van de mondiale inventarisatie, nadere richtsnoeren inzake nationaal vastgestelde bijdragen (NDC's) en een mechanisme om de uitvoering te faciliteren en de naleving te bevorderen;

– duidelijkheid ontstaat over de opzet van de faciliterende dialoog in 2018, die een uitstekende kans biedt om de vorderingen bij de in de Overeenkomst opgenomen mitigatiedoelstelling te inventariseren en deze vóór 2020 mee te nemen bij de voorbereiding en herziening van de NDC's van de partijen; en

– meer geld wordt vrijgemaakt voor klimaatmaatregelen, om het gezamenlijke doel van 100 miljard USD per jaar tegen 2020 te kunnen halen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid