Postup : 2017/2620(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000069/2017

Předložené texty :

O-000069/2017 (B8-0330/2017)

Rozpravy :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 190kWORD 18k
4. září 2017
O-000069/2017
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000069/2017
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo
 Odpověď na plenárním zasedání 

Jaká opatření přijímá Komise pro to, aby jednání na klimatické konferenci COP23 v Bonnu dosáhla výrazných výsledků v následujících oblastech:

– pokročení s klíčovými prováděcími pravidly pařížské dohody do roku 2018, včetně posílení rámce pro transparentnost, detailů globálního hodnocení, dalších pokynů pro vnitrostátně stanovené příspěvky a mechanismu pro snazší provádění a podporu souladu;

– ujasnění a zformování struktury podpůrného dialogu pro rok 2018, který poskytne zásadní příležitost ke zmapování pokroku v plnění cíle, který dohoda stanovila pro zmírnění změny klimatu, a informace o přípravách a revizi vnitrostátně stanovených příspěvků stran dohody, s níž se počítá do roku 2020; a

– uvolnění větších prostředků na oblast klimatu, aby se do roku 2020 dosáhlo společného cíle 100 miliard USD ročně?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí