Menetlus : 2017/2620(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000069/2017

Esitatud tekstid :

O-000069/2017 (B8-0330/2017)

Arutelud :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 185kWORD 18k
4. september 2017
O-000069/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000069/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

 Teema: ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents (COP 23) Saksamaal Bonnis
 Vastus täiskogul 

Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta, et tagada Bonnis toimuval kliimakonverentsil COP 23 märkimisväärsete edusammude tegemine selleks, et:

– liikuda 2018. aastaks edasi Pariisi kokkuleppe peamiste rakendusnormide osas, mille hulka kuuluvad tõhustatud läbipaistvusraamistikuga seotud küsimused, ülemaailmse ülevaate üksikasjad, täiendav juhendamine riiklikult kindlaks määratud panuste küsimuses ning mehhanism rakendamise hõlbustamiseks ja järgimise edendamiseks;

– täpsustada ja kujundada 2018. aasta hõlbustava dialoogi ülesehitust, mis annab väga hea võimaluse hinnata kokkuleppes ette nähtud leevendamiseesmärgi saavutamisel tehtud edusamme ning saada teavet lepinguosaliste riiklikult kindlaks määratud panuste ettevalmistamise ja ajakohastamise kohta enne 2020. aastat ning

– suurendada kliimamuutustega seotud rahastamist, et saavutada 2020. aastaks ühine eesmärk 100 miljardit USA dollarit aastas?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika