Förfarande : 2017/2620(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000069/2017

Ingivna texter :

O-000069/2017 (B8-0330/2017)

Debatter :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 187kWORD 18k
4 september 2017
O-000069/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000069/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Piernicola Pedicini, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: FN:s klimatförändringskonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23)
 Svar i kammaren 

Vilka åtgärder vidtar kommissionen för att klimatkonferensen i Bonn (COP 23) ska göra viktiga framsteg när det gäller att

– före 2018 komma vidare med de viktiga tillämpningsföreskrifterna i Parisavtalet, bland annat med frågor om ökad transparens, mer detaljerade uppgifter om den globala inventeringen, ytterligare vägledning om de nationellt fastställda bidragen och en mekanism för att underlätta genomförande och främja efterlevnad,

– tydliggöra och utforma 2018 års positiva dialog som kommer att vara ett viktigt tillfälle för att utvärdera de framsteg som gjorts vad gäller att uppnå avtalets begränsningsmål och för att beakta parternas utarbetande och översyn av de nationellt fastställda bidragen före 2020, och

– öka mobiliseringen av klimatfinansiering för att nå det gemensamma målet på 100 miljarder USD per år fram till 2020?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy