Procedure : 2017/2877(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000070/2017

Indgivne tekster :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Forhandlinger :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 105kWORD 19k
4. september 2017
O-000070/2017
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000070/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

 Om: En europæisk handlingsplan for social økonomi
 Besvarelse på plenarmøde 

I 2015 vedtog Rådet konklusioner om fremme af den sociale økonomi som en central drivkraft for den økonomiske og sociale udvikling i Europa. Rådets konklusioner fremhæver, at den sociale økonomi, som udgøres af en rig mangfoldighed af forretningsmodeller, såsom kooperativer, gensidige selskaber, foreninger, fonde og sociale virksomheder, spiller en vigtig rolle i opfyldelsen af flere EU-målsætninger, herunder intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, skabelse af anstændige arbejdspladser, social samhørighed og social innovation.

Der er to millioner socialøkonomiske virksomheder i Europa, som beskæftiger over 14.5 mio. mennesker og tegner sig for 8% af EU's BNP. Som det understreges i Parlamentets betænkning om en europæisk søjle for sociale rettigheder(1), fremstår den sociale økonomi som et godt eksempel med hensyn til at skabe kvalitetsjob, fremme social integration og fremme en participatorisk økonomi.

I 2016 blev Kommissionen i Parlamentets betænkning om strategien for det indre marked(2), Bratislavaerklæringen om socialøkonomi, undertegnet af 10 medlemsstater, og rapporten fra Kommissionens ekspertgruppe vedrørende socialt iværksætteri (GECES), opfordret til at udarbejde en europæisk handlingsplan for social økonomi. I maj 2017 vedtog ni medlemsstater Madriderklæringen om social økonomi, hvori Kommissionen opfordres til at inkludere en europæisk handlingsplan 2018-2020 i sit arbejdsprogram for 2018 med passende finansiering, der vil fremme socialøkonomiske virksomheder i Europa og sætte skub i social innovation. I sin udtalelse om initiativet Start-up og Scale-up(3) opfordrer Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) Kommissionen til at samle alle de nuværende og nye initiativer til støtte for virksomheder i den sociale økonomi ved at udsende en meddelelse med en handlingsplan til fordel for den sociale økonomi.

– Hvordan følger Kommissionen op på disse opfordringer fra Europa-Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne til at fremme socialøkonomiske virksomheder?

– Planlægger Kommissionen i overensstemmelse med disse anmodninger at udvikle en europæisk handlingsplan for den sociale økonomi?

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0010.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0237.
(3) EUT C 288 af 31.8 2017, s. 20.

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik