Postupak : 2017/2877(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : O-000070/2017

Podneseni tekstovi :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Rasprave :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :


Parlamentarna pitanja
PDF 191kWORD 19k
4. rujna 2017.
O-000070/2017
Pitanje za usmeni odgovor O-000070/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

 Predmet: Europski akcijski plan za socijalno gospodarstvo
 Odgovor na plenarnoj sjednici 

Vijeće je 2015. donijelo zaključke o promicanju socijalnog gospodarstva kao ključnog pokretača gospodarskog i socijalnog razvoja u Europi. Zaključci Vijeća naglašavaju da socijalno gospodarstvo, koje podrazumijeva različite poslovne modele, kao što su zadruge, uzajamna društva, udruženja, zaklade i socijalna poduzeća, ima važnu ulogu u ostvarivanju nekoliko ciljeva EU-a, uključujući ostvarivanje pametnog, održivog i uključivog rasta, kvalitetno zapošljavanje, socijalnu koheziju i socijalne inovacije.

U Europi postoji dva milijuna poduzeća socijalnog gospodarstva koja zapošljavaju više od 14,5 milijuna ljudi i čine 8% BDP-a EU-a. Kao što je naglašeno u izvješću Parlamenta o europskom stupu socijalnih prava(1), socijalno gospodarstvo pruža dobar primjer u pogledu postizanja kvalitetnog zapošljavanja, podupiranja socijalne uključenosti i promicanja participativnog gospodarstva.

U izvješću Parlamenta o Strategiji jedinstvenog tržišta(2), Deklaraciji iz Bratislave o socijalnom gospodarstvu, koju je potpisalo 10 država članica, i izvješću Stručne skupine Europske komisije za socijalno poduzetništvo (GECES) iz 2016. Komisija se poziva da razvije Europski akcijski plan za socijalno gospodarstvo. U svibnju 2017. devet je država članica usvojilo Madridsku deklaraciju o socijalnom gospodarstvu, kojom se Komisija poziva da u svoj program rada za 2018. uključi Europski akcijski plan za razdoblje 2018. – 2020., uz adekvatno financiranje, koji će promicati poduzeća socijalnog gospodarstva u Europi i potaknuti socijalne inovacije. U svojem mišljenju o inicijativi za novoosnovana i rastuća poduzeća(3), Europski gospodarski i socijalni odbor (EESC) poziva Komisiju da objedini sve trenutačne i nove inicijative za potporu poduzećima socijalnog gospodarstva objavljivanjem komunikacije s akcijskim planom za socijalno gospodarstvo.

– Koje daljnje korake Komisija namjerava poduzeti u vezi s navedenim zahtjevima Parlamenta, Vijeća i nekih država članica za poticanje razvoja poduzeća socijalnog gospodarstva?

– U skladu s tim zahtjevima, planira li Komisija razviti Europski akcijski plan za socijalno gospodarstvo?

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0010.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0237.
(3) SL C 288, 31.8.2017., str. 20.

Izvorni jezik pitanja: EN
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti