Eljárás : 2017/2877(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000070/2017

Előterjesztett szövegek :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Viták :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 194kWORD 19k
2017. szeptember 4.
O-000070/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000070/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

 Tárgy: A szociális gazdasággal kapcsolatos európai cselekvési terv
 Válasz a plenáris ülésen 

2015-ben a Tanács következtetéseket fogadott el az európai gazdasági és társadalmi fejlődés alapvető tényezőjének számító szociális gazdaság előmozdításáról. A Tanács következtetései rámutatnak, hogy a vállalkozási modellek, például szövetkezetek, kölcsönös befektetési alapok, egyesületek, alapítványok és szociális vállalkozások széles skáláját felölelő szociális gazdaság fontos szerepet játszik számos uniós célkitűzés – többek között az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés, a tisztességes munkahelyek létrehozása, a társadalmi kohézió és a szociális innováció kialakítása – megvalósításában.

Két millió szociális gazdasági vállalkozás található Európában, amelyek több mint 14,5 millió embert foglalkoztatnak és az EU GDP-jének a 8%-áért felelősek. A szociális jogok európai pilléréről szóló parlamenti állásfoglalás(1) hangsúlyozza, hogy a szociális gazdaság jó példával jár elöl a minőségi munkahelyek megteremtése, a társadalmi befogadás támogatása és a részvételen alapuló gazdaság előmozdítása terén.

2016-ban az egységes piacra vonatkozó stratégiáról szóló parlamenti jelentésben(2), a szociális gazdaságról szóló, tíz tagállam által aláírt pozsonyi nyilatkozatban, az Európai Bizottság szociális vállalkozással foglalkozó szakértői csoportja (GECES) által kiadott jelentésben felhívták a Bizottságot, hogy dolgozzon ki a szociális gazdasággal kapcsolatos európai cselekvési tervet. 2017 májusában kilenc tagállam elfogadta a szociális gazdaságról szóló madridi nyilatkozatot, amely felhívja a Bizottságot, hogy 2018. évi munkaprogramjába – a megfelelő finanszírozás biztosítása mellett – vegye fel egy olyan, a 2018–2020 közötti időszakra vonatkozó európai cselekvési tervet, amely előmozdítja Európában a szociális vállalkozásokat és fokozza a szociális innovációt. Az induló és a növekvő innovatív vállalkozásokat érintő kezdeményezésében(3) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) felhívja a Bizottságot, hogy egy, a szociális gazdaságra vonatkozó cselekvési tervvel kiegészített közleményben fogja össze a szociális vállalkozások támogatását célzó összes jelenlegi és új kezdeményezést.

– Hogyan kívánja a Bizottság nyomon követni a Parlamenttől, a Tanácstól és a számos tagállamtól érkező, a szociális vállalkozások előmozdítását célzó felhívásokat?

– A szóban forgó kérésekkel összhangban tervezi-e a Bizottság a szociális gazdasággal kapcsolatos európai cselekvési terv kidolgozását?

(1) Elfogadott szövegek, P8_TA(2017)0010.
(2) Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0237.
(3) HL C 288., 2017.8.31., 20. o.

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat