Procedūra : 2017/2877(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000070/2017

Iesniegtie teksti :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Debates :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 194kWORD 17k
2017. gada 4. septembris
O-000070/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000070/2017
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom, Maria Arena

 Temats: Eiropas rīcības plāns sociālās ekonomikas veicināšanai
 Atbilde plenārsēdē 

Padome 2015. gadā pieņēma secinājumus — dokumentu ar nosaukumu „Veicināt sociālo ekonomiku — vienu no svarīgākajiem ekonomikas un sociālās attīstības virzītājspēkiem Eiropā”. Padomes secinājumos uzsvērts, ka sociālā ekonomika, ko veido daudzu dažādu veidu uzņēmumi (piemēram, kooperatīvi, savstarpējās sabiedrības, apvienības, fondi un sociālie uzņēmumi), ir svarīga, lai sasniegtu vairākus ES mērķus, tostarp panāktu gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi, radītu pienācīgas kvalitātes darbvietas, veicinātu sociālo kohēziju un sociālo inovāciju.

Eiropā ir divi miljoni sociālo uzņēmumu, un tie nodarbina vairāk nekā 14,5 miljonus cilvēku un nodrošina 8% no ES IKP. Savā ziņojumā par Eiropas sociālo tiesību pīlāru(1) Parlaments uzsvēra, ka sociālā ekonomika ir labs piemērs tam, kā radīt kvalitatīvu nodarbinātību, atbalstīt sociālo iekļaušanu un veicināt līdzdalības ekonomiku.

Parlamenta 2016. gada ziņojumā par vienotā tirgus stratēģiju(2), 10 dalībvalstu parakstītajā Bratislavas deklarācijā par sociālo ekonomiku un ziņojumā, kuru sagatavojusi Komisijas ekspertu grupa sociālās uzņēmējdarbības jautājumos (GECES), Komisija ir aicināta izstrādāt Eiropas rīcības plānu sociālās ekonomikas veicināšanai. Deviņas dalībvalstis 2017. gada maijā pieņēma Madrides deklarāciju par sociālo ekonomiku, aicinot Komisiju savā 2018. gada darba programmā ar atbilstošu finansiālo nodrošinājumu iekļaut Eiropas rīcības plānu 2018.-2020. gadam, lai veicinātu sociālo uzņēmumu veidošanos Eiropā un rosinātu sociālās inovācijas uzplaukumu. Atzinumā par jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu atbalsta iniciatīvu(3) Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) aicina Komisiju apvienot visas iniciatīvas, kas sociālās ekonomikas atbalstam jau tiek īstenotas vai ir vēl iecerētas, un izstrādāt attiecīgu paziņojumu, tam pievienojot rīcības plānu sociālās ekonomikas veicināšanai.

– Ko Komisija dara, lai izpildītu Parlamenta, Padomes un vairāku dalībvalstu pausto prasību veicināt sociālo uzņēmumu attīstību?

– Vai Komisija, reaģējot uz šādu prasību, plāno izstrādāt Eiropas rīcības plānu sociālās ekonomikas veicināšanai?

(1) Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0010.
(2) Pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0237.
(3) OV C 288, 31.8.2017., 20. lpp.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika