Парламентарен въпрос - O-000071/2017Парламентарен въпрос
O-000071/2017

Европейска година на туризма между ЕС и Китай през 2018 г.

Въпрос с искане за устен отговор O-000071/2017
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Petra Kammerevert, от името на Комисия по култура и образование

Процедура : 2017/2846(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000071/2017
Внесени текстове :
O-000071/2017 (B8-0609/2017)
Гласувания :
Приети текстове :

2018 г. ще бъде Европейската година на културното наследство и ще е важна за насърчаване на европейското културно многообразие, богатство и история.

В същото време на 12 юли 2016 г. председателят Юнкер и премиерът на Китайската народна република Ли Къцян обявиха началото на Европейската година на туризма между ЕС и Китай, която също ще бъде през 2018 г.

Като се има предвид значимостта на инициативата за Европейската година на културното наследство като инструмент за насърчаване на европейската идентичност и ценности и с цел осигуряване на по-голяма видимост и устойчивост на финансирането, би било целесъобразно да се проведе само една инициатива.

1. Може ли Комисията да обясни защо е толкова важно за Европа да проведе Европейската година на туризма между ЕС и Китай през същата година, в която и Европейската година на културното наследство?

2. Как ще управлява Комисията двете инициативи едновременно и ще гарантира успешното им осъществяване?

3. Планира ли Комисията да създаде взаимодействие между дейностите на двете инициативи?

4. По какъв начин възнамерява Комисията да осигури достатъчно видимост на двете паралелни инициативи?