Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000071/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000071/2017

Turistaftalen 2018 mellem EU og Kina

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000071/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Petra Kammerevert, for Kultur- og Uddannelsesudvalget

Procedure : 2017/2846(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000071/2017
Indgivne tekster :
O-000071/2017 (B8-0609/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

2018 vil blive det europæiske år for kulturarv, hvilket er vigtigt for fremme af den europæiske kulturelle mangfoldighed, rigdom og historie.

Samtidig, d. 12 juli 2016, lancerede kommissionsformand Jean-Claude Juncker og Folkerepublikken Kinas premierminister, Li Keqiang, turistaftalen mellem EU og Kina, som også vil blive opretholdt i 2018.

I betragtning af det europæiske år for kulturarv som et værktøj til at fremme europæisk identitet og værdier, og for at sikre større synlighed og bæredygtighed, ville det være hensigtsmæssigt kun at skulle forholde sig til ét initiativ ad gangen.

1. Kan Kommissionen forklare, hvorfor det er så vigtigt for Europa at fastholde turismeåret med Kina i samme år som det europæiske år for kulturarv?

2. Hvordan vil Kommissionen forvalte begge initiativer samtidigt og sikre, at de begge to kan lykkes?

3. Planlægger Kommissionen at skabe synergier mellem begge initiativers aktiviteter?

4. Hvordan agter Kommissionen at sikre tilstrækkelig synlighed for de to parallelle initiativer?