Parlamendi esitatud küsimus - O-000071/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000071/2017

ELi ja Hiina turismiaasta (2018)

Suuliselt vastatav küsimus O-000071/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Petra Kammerevert, Kultuuri- ja hariduskomisjoni nimel

Menetlus : 2017/2846(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000071/2017
Esitatud tekstid :
O-000071/2017 (B8-0609/2017)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

2018. aasta on kuulutatud Euroopa kultuuripärandiaastaks, mis on oluline Euroopa kultuurilise mitmekesisuse, rikkuse ja ajaloo edendamiseks.

Samas käivitasid president Juncker ja Hiina Rahvavabariigi peaminister Li Keqiang 12. juulil 2016. aastal ELi ja Hiina turismiaasta, mis toimub samuti 2018. aastal.

Võttes arvesse Euroopa kultuuripärandiaasta algatuse, kui Euroopa identiteedi ja väärtuste edendamise vahendi tähtsust ning selleks, et tagada selle suurem nähtavus ja kestlik rahastamine, näib olevat soovitav, et samaaegselt leiaks aset ainult üks algatus.

1. Kas komisjon selgitaks, miks on Euroopa jaoks nii oluline, et Euroopa kultuuripärandiaasta ning ELi ja Hiina turismiaasta toimuksid samal aastal?

2. Kuidas kavatseb komisjon juhtida samaaegselt mõlemat algatust ja tagada nende eduka läbiviimise?

3. Kas komisjon kavatseb luua mõlema aasta tegevuste vahel koostoimeid?

4. Kuidas kavatseb komisjon tagada mõlema, samaaegselt toimuva algatuse piisava nähtavuse?