Parlamento klausimas - O-000071/2017Parlamento klausimas
O-000071/2017

2018 m. - ES ir Kinijos turizmo metai

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000071/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Petra Kammerevert, Kultūros ir švietimo komiteto vadu

Procedūra : 2017/2846(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000071/2017
Pateikti tekstai :
O-000071/2017 (B8-0609/2017)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2018-ieji metai bus Europos kultūros paveldo metai ir jie yra svarbūs siekiant propaguoti Europos kultūrų įvairovę, gausą ir istoriją.

Vis dėlto 2016 m. liepos 12 d. Komisijos Pirmininkas Jean-Claude Juncker ir Kinijos Liaudies Respublikos Ministras Pirmininkas Li Keqiang nusprendė paskelbti ES ir Kinijos turizmo metus, kurie taip pat bus minimi 2018 m.

Atsižvelgiant į tai, kad Europos kultūros paveldo metų iniciatyva yra svarbi priemonė propaguojant Europos tapatybę ir vertybes, taip pat siekiant užtikrinti didesnį matomumą ir finansavimo tvarumą, būtų tikslinga vienu metu turėti tik vieną iniciatyvą.

1. Ar Komisija gali paaiškinti, kodėl Europai taip svarbu ES ir Kinijos turizmo metus paskelbti tais pačiais metais kaip ir Europos kultūros paveldo metus?

2. Kaip Komisija ketina tuo pat metu vadovauti abiem iniciatyvoms ir užtikrinti sėkmingą jų įgyvendinimą?

3. Ar Komisija planuoja sukurti sinergiją tarp šių dviejų iniciatyvų veiklos?

4. Kaip Komisija ketina užtikrinti pakankamą dviejų lygiagrečiai vykdomų iniciatyvų matomumą?