Întrebare parlamentară - O-000071/2017Întrebare parlamentară
O-000071/2017

2018 - Anul turismului UE-China

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000071/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Petra Kammerevert, în numele Comisia pentru cultură și educație

Procedură : 2017/2846(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000071/2017
Texte depuse :
O-000071/2017 (B8-0609/2017)
Voturi :
Texte adoptate :

2018 va fi Anul european al patrimoniului cultural, eveniment important pentru promovarea diversității culturale, a bogăției și a istoriei europene.

În același timp, la 12 iulie 2016, președintele Juncker și prim-ministrul Republicii Populare Chineze, Li Keqiang, au lansat Anul turismului UE-China, care va avea loc, de asemenea, în 2018.

Ținând seama de importanța inițiativei Anul european al patrimoniului cultural ca instrument de promovare a identității și a valorilor europene și pentru a asigura o mai mare vizibilitate și sustenabilitate a finanțării, ar fi de dorit să se desfășoare o singură inițiativă odată.

1. Poate Comisia să explice de ce este atât de important ca Europa să organizeze, în același an, Anul turismului UE-China și Anul european al patrimoniului cultural?

2. Cum va gestiona Comisia în mod simultan cele două inițiative și va asigura realizarea cu succes a acestora?

3. Intenționează Comisia să creeze sinergii între activitățile ambelor inițiative?

4. Cum intenționează Comisia să ofere o vizibilitate suficientă acestor două inițiative simultane?