Parlamentná otázka - O-000071/2017Parlamentná otázka
O-000071/2017

Rok 2018 ako rok cestovného ruchu medzi EÚ a Čínou

Otázka na ústne zodpovedanie O-000071/2017
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Petra Kammerevert, v mene Výboru pre kultúru a vzdelávanie

Postup : 2017/2846(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000071/2017
Predkladané texty :
O-000071/2017 (B8-0609/2017)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Rok 2018 bude Európskym rokom kultúrneho dedičstva, čo je dôležité pre podporu európskej kultúrnej rôznorodosti, bohatstva a histórie.

Zároveň 12. júla 2016 predseda Juncker a predseda vlády Čínskej ľudovej republiky Li Kche-čchiang otvorili rok cestovného ruchu medzi EÚ a Čínou, ktorý sa tiež bude konať v roku 2018.

Berúc do úvahy význam iniciatívy Európskeho roka kultúrneho dedičstva ako nástroja na podporu európskej identity a hodnôt a s cieľom zabezpečiť väčšiu publicitu a udržateľnosť financovania sa zdá byť vhodnejšie, aby v tom istom čase prebiehala iba jedna iniciatíva.

1. Môže Komisia vysvetliť, prečo je také dôležité, aby počas Európskeho roka kultúrneho dedičstva zároveň prebiehal rok cestovného ruchu medzi EÚ a Čínou?

2. Ako bude Komisia súčasne riadiť obe iniciatívy a zabezpečí ich úspešné naplnenie?

3. Má Komisia v úmysle vytvoriť synergie medzi aktivitami obidvoch iniciatív?

4. Akým spôsobom chce Komisia zabezpečiť dostatočnú publicitu oboch súbežných iniciatív?