Förfarande : 2017/2846(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000071/2017

Ingivna texter :

O-000071/2017 (B8-0609/2017)

Debatter :

PV 16/11/2017 - 12
CRE 16/11/2017 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 18k
5 september 2017
O-000071/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000071/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Petra Kammerevert, för utskottet för kultur och utbildning

 Angående: Europeisk-kinesiska turiståret 2018
 Svar i kammaren 

År 2018 har utsetts till Europaåret för kulturarv, vilket är viktigt för att främja den europeiska kulturella mångfalden, rikedomen och historien.

Samtidigt (den 12 juli 2016) har kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och Kinas premiärminister Li Keqiang lanserat det europeisk-kinesiska turiståret, som också kommer att äga rum 2018.

Eftersom Europaåret för kulturarv är ett mycket viktigt initiativ för att främja den europeiska identiteten och de europeiska värderingarna förefaller det lämpligt att bara ha ett initiativ åt gången. Detta skulle också garantera större synlighet och ekonomisk hållbarhet.

1. Kan kommissionen förklara varför det är så viktigt för Europa att anordna det europeisk-kinesiska turiståret samma år som Europaåret för kulturarv?

2. Hur tänker kommissionen hantera de båda initiativen samtidigt och se till att de blir en framgång?

3. Planerar kommissionen att skapa synergieffekter mellan aktiviteterna inom de båda initiativen?

4. Hur tänker kommissionen se till att de båda parallella initiativen blir tillräckligt synliga?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy