Parlamendi esitatud küsimused
PDF 100kWORD 18k
8. september 2017
O-000073/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000073/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, fraktsiooni Verts/ALE nimel

 Teema: Interpoli vahistamismäärused (tagaotsimisteated ehk punased hoiatusteated) ja Türgi

Hispaania politsei pidas 2017. aasta augustis Türgi väljastatud Interpoli hoiatusteate alusel kinni kaks kriitilist ajakirjanikku, kellel on topeltkodakondsus: Rootsi-Türgi ja Saksa-Türgi kodakondsus.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on märkinud resolutsioonis 2161 (2017), et paljudel juhtudel on mõned riigid kuritarvitanud Interpoli ja selle tagaotsimisteadete süsteemi poliitiliste eesmärkide saavutamiseks, et piirata väljendusvabadust või kiusata taga opositsioonipoliitikuid väljaspool oma territooriumi.

Seetõttu on väga oluline tagada inimõiguste kaitsjatele ja aktivistidele asjakohased kaitsemeetmed Interpoli hoiatusteadete võimaliku kuritarvitamise eest mõningate riikide poolt.

– Mida teeb komisjon selleks, et tagada, et ELi ja kolmandate riikide kodanike õigusi ei rikutaks Interpoli andmete ELi liikmesriikide poolse kasutamise kaudu?

– Kas komisjon on teadlik mis tahes mehhanismidest, millega tagatakse halva inimõigustealase olukorraga riikidest pärit Interpoli hoiatusteadete vajalikkuse ja proportsionaalsuse kontrollimine näiteks Europoli kaudu?

– Milliseid kuritarvituste vastaseid kaitsemeetmeid on komisjonil kavas kehtestada seoses ELi õigusaktidega, pidades silmas kontrolle välispiiridel ja selliste infosüsteemide kasutamist nagu teise põlvkonna Schengeni infosüsteem, ELi reisiinfo ja -lubade süsteem ning riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem, et edendada teabevahetust nende süsteemide ja Interpoli vahel?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika