Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 98kWORD 19k
8 Meán Fómhair 2017
O-000073/2017
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000073/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, , thar ceann an Ghrúpa Verts/ALE

 Ábhar: Barántais ghabhála Interpol (Fógraí Dearga) agus an Tuirc

I Lúnasa 2017, tar éis don Tuirc fógra Interpol a eisiúint, choinnigh póilíní na Spáinne beirt iriseoirí cáinteacha a raibh déshaoránacht acu, saoránacht na Sualainne agus na Tuirce ag duine amháin agus saoránacht na Gearmáine agus na Tuirce ag an duine eile.

Ina Rún 2161 (2017) thug Tionól Parlaiminteach Chomhairle na hEorpa dá aire, gur i roinnt cásanna, bhain tíortha áirithe mí-úsáid as Interpol agus as an gcóras d'Fhógraí Dearga atá aige chun cuspóirí polaitiúla a bhaint amach, chun saoirse cainte a chur faoi chois nó chun géarleanúint a dhéanamh ar lucht an fhreasúra pholaitiúil taobh amuigh dá dteorainneacha.

Dá bhrí sin, tá sé ríthábhachtach a áirithiú go mbeadh coimircí cuí ann do chosantóirí chearta an duine agus do ghníomhaithe chearta an duine i gcoinne na mí-úsáide a d’fhéadfadh tíortha áirithe a bhaint as fógraí Interpol.

– Céard atá á dhéanamh ag an gCoimisiún lena áirithiú nach sáraítear cearta shaoránaigh AE agus saoránach tríú tír mar gheall ar úsáid shonraí Interpol ag Ballstáit AE?

– An bhfuil an Coimisiún ar an eolas faoi aon sásra chun a áirithiú go ndéantar na seiceálacha comhréireachta agus riachtanacha ar foláirimh Interpol a thagann ó thíortha a bhfuil drochtheist orthu i leith chearta an duine, mar shampla sásraí trí Europol?

– Cé hiad na coimircí i gcoinne mí-úsáide atá bearta ag an gCoimisiún le cur i bhfeidhm ó thaobh reachtaíocht an Aontais maidir le seiceálacha teorann ag teorainneacha seachtracha agus úsáid na gcóras faisnéise amhail, SIS II, ETIAS agus an Córas Dul Isteach/Imeachta d’fhonn an malartú faisnéise idir na córais sin agus Interpol a neartú?

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais