Parlamenti kérdés - O-000073/2017Parlamenti kérdés
O-000073/2017

Az Interpol elfogatóparancsai (vörös körözési lista) és Törökország

8.9.2017

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000073/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Judith Sargentini, Bodil Valero, Rebecca Harms, Jordi Solé, Josep-Maria Terricabras, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

2017 augusztusában a spanyol rendőrség egy Törökország által kiadott Interpol-körözés nyomán letartóztatott két svéd–török, illetve német–török kettős állampolgárságú rendszerkritikus újságírót.

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (2161 (2017) határozatában) szóvá tette, hogy az Interpollal és annak vörös körözési rendszerével egyes országok számos esetben visszaéltek, hogy elnyomják a szólásszabadságot, vagy üldözzék a politikai ellenzék tagjait a határaikon túl.

Ezért alapvető fontosságú megfelelő védelemről gondoskodni az emberijog-védők és emberi jogi aktivisták számára arra az esetre, ha egyes országok visszaélnek az Interpol-körözésekkel.

– Mit tesz a Bizottság annak biztosítására, hogy az uniós és harmadik országbeli polgárok jogai ne sérüljenek az Interpol adatainak uniós tagállamok általi felhasználása során?

– Tud-e a Bizottság olyan mechanizmusról, amely a rossz emberi jogi helyzetű országok által kiadott Interpol-körözések esetében biztosítja a szükségességi és arányossági ellenőrzéseket?

– Milyen visszaélések elleni biztosítékokat kíván bevezetni a Bizottság a külső határokon történő határellenőrzésekre, valamint a SIS II, az ETIAS, a határregisztrációs rendszer és a hasonló típusú információs rendszerek használatára vonatkozó uniós jog terén annak érdekében, hogy erősödjön az információcsere ezen rendszerek és az Interpol között?