Parlamentní otázka - O-000074/2017Parlamentní otázka
O-000074/2017

Závažné interpelace - Koordinovaná snaha na úrovni EU, pokud jde o zvýšení proočkovanosti

15.9.2017

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou O-000074/2017
Komisi
článek 130 b jednacího řádu
Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron, za skupinu EFDD

Postup : 2017/2867(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000074/2017
Předložené texty :
O-000074/2017 (B8-0603/2017)
Hlasování :
Přijaté texty :

Za očkovací kalendář pro své občany odpovídají výhradně členské státy. Itálie nedávno ke čtyřem vakcínám, které už byly povinné, zavedla povinné očkování novorozenců v případě šesti dalších vakcín, což znamená, že nyní se povinně očkuje deseti vakcínami.

Legitimního cíle, kterým je dosažení co nejvyšší proočkovanosti, však lze dosáhnout na základě méně přísných opatření a většina členských států dává přednost přijetí „doporučení“ nebo kombinaci doporučeného a povinného očkování.

Studie z roku 2016 ukazují, že země, kde je očkování povinné, obecně nedosahují větší proočkovanosti než země, kde povinnost očkování neplatí[1].

Dlouhodobý člen poradního fóra Evropského střediska pro kontrolu nemocí uvedl, že podobných výsledků jako v případě povinného očkování lze pravděpodobně dosáhnout na základě investic do programů zaměřených na lepší organizaci očkování a informování o něm[2].

– Lze to, že zatím v žádném jiném případě nedošlo k zákonnému zavedení deseti vakcín pro děti ve věku 0–3 let, považovat za důvod k zavedení zásady obezřetnosti?

– Může Komise získat důkazy o rozdílech v účinnosti opatření zaměřených na povinné a nepovinné očkování, pokud jde o proočkovanost?

– Jak může EU koordinovat činnost zaměřenou na zvýšení účinnosti opatření v oblasti očkování a zvýšení proočkovanosti?