Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000074/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000074/2017

Større forespørgsel - Koordinerede foranstaltninger på EU-plan for at øge vaccinationsdækning

15.9.2017

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling O-000074/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130b
Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron, for EFDD-Gruppen

Procedure : 2017/2867(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000074/2017
Indgivne tekster :
O-000074/2017 (B8-0603/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Medlemsstaterne bibeholder suverænitet over fastsættelsen af deres vaccinationskalender for deres borgere. Italien har for nylig indført seks obligatoriske vacciner af nyfødte børn ud over de fire, der allerede var obligatoriske, hvilket samlet resulterer i ti obligatoriske vacciner.

Det legitime mål med at opnå de højest mulige vaccinationsrater kan dog opfyldes gennem mindre strenge politikker, og de fleste medlemslande foretrækker vedtagelsen af anbefalende politikker eller en blanding af forpligtende/anbefalende politikker.

En undersøgelse fra 2016 viser, at der i lande med obligatoriske vacciner generelt ikke opnåedes en bedre dækning end i lande, hvor der ikke var juridisk forpligtelse[1].

Et mangeårigt medlem af det rådgivende forum under Det Europæiske Center for Kontrol med Sygdomme har udtalt, at man gennem investering af ressourcer i bedre organisering og kommunikationsprogrammer sandsynligvis kan opnå de samme resultater som med obligatoriske vaccinationspolitikker[2].

– Kan det forhold, at der ikke inden indførelsen af denne nye lovgivning nogensinde har været en forpligtelse til at foretage i alt ti vaccinationer af børn i alderen 0-3 , betragtes som en begrundelse for at påberåbe sig forsigtighedsprincippet?

– Kan Kommissionen samle bevis på effektivitetskløften mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske vaccinationspolitikker hvad angår vaccinationsrater?

– Hvordan kan EU koordinere tiltag til forbedring af effektiviteten af vaccinationspolitikker og forbedre vaccinationsraterne?