Menettely : 2017/2867(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000074/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000074/2017 (B8-0603/2017)

Keskustelut :

PV 23/10/2017 - 14
PV 26/10/2017 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 102kWORD 18k
15. syyskuuta 2017
O-000074/2017
Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu O-000074/2017
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron, EFDD-ryhmän puolesta

 Aihe: Ensisijainen tiedustelu - EU:n tason koordinoidut toimet rokotekattavuuden parantamiseksi

Jäsenvaltiot voivat edelleen täysivaltaisesti päättää kansalaistensa rokotusaikataulusta. Italiassa on äskettäin otettu käyttöön vastasyntyneiden pakollinen rokotus siten, että neljän jo pakollisen rokotteen lisäksi on otettava kuusi rokotetta, jolloin pakollisia rokotteita on yhteensä kymmenen.

Mahdollisimman hyvän rokotekattavuuden saavuttamista koskevaan oikeutettuun tavoitteeseen voidaan kuitenkin päästä vähemmän tiukoilla toimilla, ja useimmat jäsenvaltiot pitävätkin parempina suosituksiin perustuvia toimia tai pakkoon ja suosituksiin perustuvien toimien yhdistelmiä.

Vuonna 2016 tehty tutkimus osoittaa, että maissa, joissa rokotus oli pakollista, ei yleensä saavutettu parempaa kattavuutta kuin verrokkimaissa, joissa ei ollut lakisääteistä rokotuspakkoa(1).

Eräs Euroopan tautienvalvontakeskuksen neuvoa-antavan ryhmän pitkäaikainen jäsen on sanonut, että vastaavanlaisia tuloksia kuin rokotuspakkoon perustuvista toimista voidaan todennäköisesti saada siitä, että käytetään resursseja organisoinnin parantamiseen ja viestintäohjelmiin(2).

– Voiko sitä tosiseikkaa, että velvoitteella ottaa 0–3-vuotiaille lapsille yhteensä kymmenen rokotetta ei ole ennakkotapausta ennen tätä uutta lainsäädäntöä, pitää perusteena sille, että vedotaan ennalta varautumisen periaatteeseen?

– Voiko komissio koota näyttöä vaikuttavuuserosta pakolliseen ja ei-pakolliseen rokotukseen perustuvien toimien välillä rokotekattavuuden osalta?

– Miten EU voi koordinoida toimia rokotuskäytäntöjen vaikuttavuuden lisäämiseksi ja rokotekattavuuden parantamiseksi?

(1) http://www.asset-scienceinsociety.eu/reports/page1.html
(2) http://www.asset-scienceinsociety.eu/pages/better-organization-can-be-more-useful-compulsory-vaccination

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö