Parlamenta jautājums - O-000074/2017Parlamenta jautājums
O-000074/2017

Plaša interpelācija - Koordinēti centieni ES līmenī paplašināt vakcinācijas pret gripu aptvērumu

15.9.2017

Plaša interpelācija, uz kuru jāatbild rakstiski un kurai seko debates O-000074/2017
Komisijai
Reglamenta 130.b pants
Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron, EFDD grupas vārdā

Procedūra : 2017/2867(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000074/2017
Iesniegtie teksti :
O-000074/2017 (B8-0603/2017)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Dalībvalstis saglabā suverenitāti pār to vakcinācijas kalendāru saviem pilsoņiem. Itālija ir nesen ieviesusi jaundzimušo bērnu obligātu vakcināciju, četrām vakcīnām, kas jau bija obligātas, pievienojot vēl sešas, kā rezultātā kopskaitā kļūst obligātas desmit vakcīnas.

Tomēr leģitīmo mērķi — panākt iespējami augstākos imunizācijas rādītājus — var sasniegt, piemērojot mazāk stingru politiku, un vairums dalībvalstu dod priekšroku „ieteikuma politikai” vai kombinācijai, kur apvienota obligātas prasības un ieteikuma politika.

2016. gadā veikts pētījums liecina, ka valstīs, kur vakcinācija bija obligāta, netika kopumā panākts lielāks aptvērums nekā tādās salīdzināmās valstīs, kur nepastāvēja juridiski obligāts pienākums[1].

Kāds ilglaicīgs Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra konsultatīvā foruma dalībnieks ir izteicies, ka obligātās vakcinācijas politikas rezultātiem līdzīgus rezultātus varētu sasniegt, ieguldot līdzekļus labākā organizācijā un saziņas programmās[2].

– Vai faktu, ka obligātajam pienākumam ievadīt bērniem vecumā no 0 līdz 3 gadiem pavisam desmit vakcīnas nav bijis precedenta līdz pat šim jaunajam tiesību aktam, var uzskatīt par pamatu atsaukties uz piesardzības principu?

– Vai Komisija var apkopot liecības par to, kā atšķiras obligātās un neobligātās vakcinācijas politikas iedarbīgums uz imunizācijas līmeņa rādītājiem?

– Kā ES var koordinēt pasākumus vakcinācijas politikas efektivitātes uzlabošanai imunizācijas līmeņa celšanai?