Parlementaire vraag - O-000074/2017Parlementaire vraag
O-000074/2017

Uitgebreide interpellatie - Gecoördineerde inspanningen op EU-niveau om de vaccinatiegraad te verhogen

15.9.2017

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat O-000074/2017
aan de Commissie
Artikel 130 ter van het Reglement
Piernicola Pedicini, Laura Agea, Rosa D'Amato, Tiziana Beghin, Marco Valli, Marco Zullo, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Laura Ferrara, Eleonora Evi, Isabella Adinolfi, Joëlle Bergeron, namens de EFDD-Fractie

Procedure : 2017/2867(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000074/2017
Ingediende teksten :
O-000074/2017 (B8-0603/2017)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De lidstaten behouden de zeggenschap over het vaccinatieprogramma voor hun burgers. In Italië zijn onlangs zes vaccins verplicht gesteld voor pasgeboren baby's, in aanvulling op de vier die al verplicht waren, wat een totaal oplevert van tien verplichte vaccins.

Het legitieme doel om een zo hoog mogelijke immunisatiegraad te bereiken, kan echter met een minder strikt beleid worden bereikt, en de meeste lidstaten geven de voorkeur aan het doen van aanbevelingen of eventueel een combinatie van aanbevelingen en verplichtstellingen.

Een onderzoek uit 2016 heeft aangetoond dat landen waar vaccinatie verplicht is over het algemeen geen betere dekking bereiken dan vergelijkbare landen waar geen sprake is van een wettelijke verplichting[1].

Volgens een lid met een lange staat van dienst van het Adviesforum van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding kunnen hoogstwaarschijnlijk vergelijkbare resultaten worden behaald als bij verplicht vaccineren door te investeren in een betere organisatie en communicatieprogramma's[2].

– Vóór deze nieuwe wet was de verplichtstelling van een totaal van tien vaccins voor kinderen van 0-3 jaar oud ongekend. Kan dit worden beschouwd als een reden om het voorzorgsbeginsel toe te passen?

– Kan de Commissie bewijs verzamelen voor het verschil in doeltreffendheid ten aanzien van de immunisatiegraad tussen een beleid van verplicht en niet-verplicht vaccineren?

– Hoe kan de EU acties coördineren om de doeltreffendheid van het vaccinatiebeleid te verbeteren en de immunisatiegraad te verhogen?