Menetlus : 2017/2900(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000075/2017

Esitatud tekstid :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Arutelud :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 99kWORD 20k
27. september 2017
O-000075/2017
Suuliselt vastatav küsimus O-000075/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Teema: Lennuettevõtjate broneerimissüsteemide neutraalsus ja lennuinfole juurdepääsu piiramine
 Vastus täiskogul 

Alates 1. septembrist 2015 on üks lennunduskontsern lisanud ülemaailmse broneerimissüsteemi (GDS) kaudu ostetud piletitele tasu 16 eurot. Tasu ei kehtestata, kui piletid ostetakse selle lennunduskontserni kontrolli all oleva broneerimissüsteemi kaudu. Lisaks on teisedki lennuettevõtjad teatanud oma kavatsusest seda eeskuju järgida ja paljud kaaluvad selle järgimist.

Komisjon on saanud juba neli kaebust tasu kehtestamise kohta paralleelselt lennuettevõtja platvormi käivitamisega.

Samuti on kolmandate riikide lennuettevõtjad kehtestanud meetmed, mis piiravad Euroopas asuvate hinnavõrdlussaitide võimalusi näidata lennuinfot ja hindu. See piirab kolmandate riikide lennuettevõtjate avatust konkurentsile.

Mõlemad algatused seavad ohtu Euroopa tarbijate võime teha teadlikke otsuseid. Need vähendavad olemasolevaid võimalusi hinnavõrdluseks, lennuinfo saamiseks ja mitme lennuettevõtjaga lennuühenduste broneerimiseks. Kokkuvõttes maksavad tarbijad piiratud arvu lennuühenduste eest kõrgemat hinda.

1. Kas komisjon on teadlik, et nii äsja loodud arvutipõhiste ettetellimissüsteemide kui ka erapooletu arvutipõhise ettetellimissüsteemi suhtes kohaldatakse määrust (EÜ) nr 80/2009(1)?

2. Kas komisjon nõustub, et see lisatasu kahjustab reisijate õigust vabalt võrrelda ja kasutada erinevaid broneerimiskanaleid ning kas komisjon kavatseb võtta meetmeid?

3. Kas komisjon kavatseb võtta meetmeid kolmandate riikide lennuettevõtjate suhtes, kes selliseid tavasid rakendavad?

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. jaanuari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 80/2009 toimimisjuhendi kohta arvutipõhiste ettetellimissüsteemide puhul ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 2299/89, ELT L 35, 4.2.2009, lk 47.

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika