Nós Imeachta : 2017/2900(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000075/2017

Téacsanna arna gcur síos :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Díospóireachtaí :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 191kWORD 19k
27 Meán Fómhair 2017
O-000075/2017
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000075/2017
ar an gCoimisiún
Rule 128
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Ábhar: Neodracht na gcóras áirithinte aerlíne (CDD) agus srian a chur ar rochtain ar fhaisnéis na heitilte
 Freagra sa suí iomlánach 

Ón gcéad lá de mhí Mheán Fómhair 2015, tá muirear costais dáileacháin (TCD) de EUR 16 curtha ag grúpa aerlíne amháin le ticéid a cheannaítear trí chórais dhomhanda dáileacháin (CDD). Níl feidhm ag an TCD nuair a cheannaítear ticéid trí chórais áirithinte atá faoi smacht an ghrúpa aerlíne seo. Ina theannta sin, tá sé fógartha ag aerlínte eile cheana go bhfuil sé ar intinn acu an rud céanna a dhéanamh, agus tá go leor eile ag déanamh machnaimh air.

Tá ceithre ghearán faighte ag an gCoimisiún cheana i gcoinne chur i bhfeidhm an TCD i gcomhthráth le tús a chur le hardán na haerlíne.

Ar an gcuma chéanna, tá bearta tugtha isteach ag iompróirí tríú tíortha a chuireann treampán ar chumas suíomhanna comparáide praghsanna atá lonnaithe san Eoraip faisnéis na heitilte agus praghsanna a thaispeáint. Cuireann na bearta seo teorainn leis an méid iomaíochta atá ann d’aerlínte tríú tíortha.

Cuireann an dá tionscnamh cumas na dtomhaltóirí Eorpacha roghanna eolasacha a dhéanamh i gcontúirt. Go deimhin, laghdaíonn siad na roghanna atá ar fáil ó thaobh comparáide praghsanna de, faisnéis na heitilte agus naisc le níos mó ná aerlíne amháin a chur in áirithe. Ar deireadh, íocfaidh tomhaltóirí praghsanna níos airde ar líon teoranta de naisc aeir.

1. An bhfuil an Coimisiún ar an eolas go bhfuil na córais áirithinte ar ríomhairí (CARanna) atá nuabhunaithe agus na CARanna neamhchlaonta á rialáil faoi Rialachán (CE) Uimh. 80/2009(1)?

2. An aontaíonn an Coimisiún go mbaineann an formhuirear seo an bonn de chearta paisinéirí saor-chomparáid a dhéanamh agus bealaí dáileacháin éagsúla a úsáid agus an bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún dul i mbun gnímh ina leith seo?

3. An rachaidh an gCoimisiún i mbun gnímh i gcoinne aerlínte tríú tíortha a ghlacann páirt i ngníomhaíochtaí den chineál seo?

(1) Rialachán (CE) Uimh. 80/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le Cód Iompraíochta i dtaca le córais áirithinte ar ríomhairí agus lena n-aisghairtear Rialachán (EEC) Uimh. 2299/89 ón gComhairle (IO L 35, 4.2.2009, lch. 47).

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais