Postopek : 2017/2900(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000075/2017

Predložena besedila :

O-000075/2017 (B8-0604/2017)

Razprave :

PV 25/10/2017 - 16
CRE 25/10/2017 - 16

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 193kWORD 19k
27. september 2017
O-000075/2017
Vprašanje za ustni odgovor O-000075/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Cláudia Monteiro de Aguiar, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Claudia Schmidt, Georges Bach, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, István Ujhelyi, Maria Grapini, Rolandas Paksas, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rosa Estaràs Ferragut, Deirdre Clune, Kateřina Konečná, Andor Deli, Marek Plura, Gabriele Preuß, Olga Sehnalová, Birgit Collin-Langen, Matt Carthy, Paul Rübig, Nessa Childers, Seán Kelly, Tom Vandenkendelaere, Claudia Țapardel, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Peter Kouroumbashev, Ivo Belet, Miltiadis Kyrkos, Ivica Tolić, Lucy Anderson, Fernando Ruas, Massimiliano Salini, Georgi Pirinski, Inés Ayala Sender, Antonio López-Istúriz White, Roberts Zīle, Salvatore Domenico Pogliese, Franck Proust, Renaud Muselier, Kostadinka Kuneva, Pavel Telička, Merja Kyllönen, Ivan Štefanec, Anneleen Van Bossuyt, Artis Pabriks, József Nagy, Ramon Tremosa i Balcells, Eduard Kukan, Daniel Dalton

 Zadeva: Nevtralnost sistemov rezervacij letalskih vozovnic in omejevanje dostopa do informacij o letih
 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Od 1. septembra 2015 skupina letalskih prevoznikov za nakup vozovnic prek globalnih distribucijskih sistemov zaračunava distribucijske stroške v višini 16 EUR. Distribucijski strošek se ne zaračunava v primeru nakupa vozovnic prek rezervacijskega sistema, ki ga nadzira ta skupina letalskih prevoznikov. Tudi nekatere druge letalske družbe so že napovedale, da bodo sledile temu zgledu, in o tem razmišljajo še mnoge druge.

Komisija je že prejela štiri pritožbe zoper uvedbo distribucijskega stroška skupaj z vzpostavitvijo platforme letalske družbe.

Podobno so prevozniki iz tretjih držav uvedli ukrepe, ki evropskim spletnim stranem za primerjavo cen onemogočajo prikaz informacij o letih in cene, kar omejuje izpostavljenost letalskih prevoznikov iz tretjih držav konkurenci.

Navedeni pobudi ogrožata možnost odločanja evropskih potrošnikov na podlagi informacij, saj omejujeta možnost primerjave cen in informacij o letih ter rezervacijo povezovalnih letov različnih letalskih prevoznikov. To pomeni, da bodo potrošniki plačali višje cene za omejeno število letalskih povezav.

1. Ali se Komisija zaveda, da so novi računalniški sistemi rezervacij in njihova nepristranskost regulirani z Uredbo (ES) št. 80/2009(1)?

2. Ali se Komisija strinja, da ta dodatni strošek spodkopava pravico potnikov, da neomejeno primerjajo in uporabljajo različne distribucijske kanale, in ali namerava v zvezi s tem ukrepati?

3. Ali bo Komisija sprejela ukrepe zoper letalske prevoznike iz tretjih držav, ki izvajajo takšne dejavnosti?

(1) Uredba (ES) št. 80/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. januarja 2009 o kodeksu poslovanja računalniških sistemov rezervacij in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2299/89 (UL L 35, 4.2.2009, str. 47).

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov