Förfarande : 2017/2903(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000076/2017

Ingivna texter :

O-000076/2017 (B8-0605/2017)

Debatter :

PV 13/11/2017 - 18
CRE 13/11/2017 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 90kWORD 19k
4 oktober 2017
O-000076/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000076/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Alain Cadec, för Fiskeriutskottet
Adina-Ioana Vălean, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Skydd av kusternas marina livsmiljöer: Posidonia oceanica
 Svar i kammaren 

Kusternas marina livsmiljöer är nödvändiga för att koldioxid ska kunna omvandlas till syre, för marina resursers produktivitet, för kustskyddet och för de andra viktiga ekotjänster som de tillhandahåller människor och övriga arter. Dessa livsmiljöer utsätts dock för stor mänsklig påverkan, oavsett om det är av direkt mänskligt ursprung eller som en följd av de globala klimatförändringarna, och i vissa fall sker det till och med en tillbakagång. För att motverka dessa effekter, har EU finansierat omfattande studier samt bevarande- och återhämtningsprogram.

Posidonia oceanica är ett sjögräs som växer i Medelhavet och är en av de mest varaktiga och produktiva arterna i biosfären, och ingår i ett viktigt ekosystem som bevarar den biologiska mångfalden. Ändå har dess population minskat dramatiskt under de senaste decennierna, till följd av muddring och trålning, kustutveckling, övergödning och andra former av föroreningar, klimatförändringar och mekaniska skador från båtförankring. Posidonia oceanica växer mycket långsamt och återhämtningen tar lång tid efter att det har förstörts. Det är därför en av de mest hotade sjögräsarterna. Att främja miljöutbildning och öka medvetenheten om vikten av att skydda sjögräset är viktiga verktyg för att motverka en tillbakagång.

1. Har kommissionen några uppgifter om utvecklingen av kusternas marina livsmiljöer?

2. Hur bedömer kommissionen de investeringar som gjorts via kommissionens program?

3. Vilka ytterligare åtgärder planerar kommissionen att vidta i framtiden, särskilt för att skydda och återställa Posidonia oceanica?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy