Parlamentní otázka - O-000077/2017Parlamentní otázka
O-000077/2017

Závažná interpelace - spor mezi EU a Norskem ohledně rybolovu kraba rodu Chionoecetes na Špicberkách

Závažné interpelace k písemnému zodpovězení s rozpravou O-000077/2017
Komisi
článek 130 b jednacího řádu
Alain Cadec, za Výbor pro rybolov

Postup : 2017/2934(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000077/2017
Předložené texty :
O-000077/2017 (B8-0612/2017)
Hlasování :
Přijaté texty :

Nediskriminační článek Pařížské smlouvy uzavřené roku 1920, a jejímiž smluvními stranami je většina členských států EU, zaručuje právo na rovný přístup ke zdrojům na Špicberkách. Norské orgány však plavidlům ze zemí EU lovícím kraba rodu Chionoecetes na Špicberkách pomocí vlečných sítí, a které mají platnou licenci EU, v činnosti brání. Jedno z lotyšských plavidel bylo na Špicberkách na několik měsíců zadrženo a byla mu udělena pokuta ve výši 200 000 EUR.

Rada, na základě doporučení právní služby, přijala rozhodnutí vytvořit skupinu pro rybolov kraba rodu Chionoecetes na Špicberkách a členským státům povolila vydávat licence k rybolovu. Majitelé plavidel, kteří důvěřovali právním předpisům EU a investovali do své činnosti nemalé prostředky, nyní nemohou rybařit, poněvadž Norsko tyto licence EU neuznává.

S politováním konstatujeme, že vyjednávací úsilí Komise nebylo v posledních měsících dostatečně důrazné. Tato vyjednávání doposud nepřinesla žádné výsledky, a nyní proto příslušná loďstva EU čelí úpadku a úbytku stovek pracovních míst.

1. Jakým způsobem hodlá Komise postupovat, aby bylo dosaženo spravedlivého řešení, které by plavidlům EU umožňovalo lovit kraba rodu Chionoecetes na Špicberkách?

2. Jaký postup hodlá Komise doporučit Radě na rok 2018?

3. Hodlá Komise zahrnout rybolov kraba rodu Chionoecetes do výročních konzultací mezi EU a Norskem jako samostatný subprotokol, který by byl vyloučen z kvót odlovu výměnou za přístupová práva? Jestliže ne, z jakého důvodu?