Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000077/2017Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000077/2017

Større forespørgsel - tvist mellem EU og Norge om fiskeriet af arktiske krabber ved Svalbard

Større forespørgsel til skriftlig besvarelse med forhandling O-000077/2017
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 130b
Alain Cadec, for Fiskeriudvalget

Procedure : 2017/2934(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000077/2017
Indgivne tekster :
O-000077/2017 (B8-0612/2017)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Retten til lige adgang til Svalbards ressourcer er sikret ved den ikke-diskriminerende klausul i Paristraktaten fra 1920, som de fleste af EU's medlemsstater er part i. EU-trawlere, der fisker efter arktiske krabber ved Svalbard med gyldige EU-licenser hindres imidlertid i deres arbejde af de norske myndigheder. Et lettisk fartøj blev tilbageholdt i flere måneder og fik en bøde på 200 000 EUR.

Beslutningen om at oprette et segment for arktiske krabber ved Svalbard blev truffet af Rådet på grundlag af henstillinger fra Den Juridiske Tjeneste, og medlemsstaterne blev bemyndiget til at udstede fiskerilicenser. Redere har stolet på EU-lovgivningen og investeret massivt, men er nu ude af stand til at fiske, eftersom Norge ikke anerkender disse EU-licenser.

Vi beklager, at Kommissionens forhandlingsindsats i de seneste måneder ikke har været konsekvent nok. De har ikke ført til nogen resultater for den berørte EU-flåde, som står over for konkurs og tabet af flere hundrede arbejdspladser.

1. Hvordan agter Kommissionen at gå videre for at opnå en retfærdig løsning, der giver EU-fartøjer mulighed for at fiske efter arktiske krabber ved Svalbard?

2. Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen anbefale Rådet for 2018?

3. Vil Kommissionen medtage fiskeri efter arktiske krabber i det årlige samråd mellem EU og Norge som en særskilt underprotokol, som undtages fra fiskekvoterne, men som kan anvendes for at få adgangsrettigheder? I benægtende fald, hvorfor ikke?