Parlamentin kysymys - O-000077/2017Parlamentin kysymys
O-000077/2017

Ensisijainen tiedustelu - lumitaskuravun pyyntiä Huippuvuorilla koskeva EU:n ja Norjan kiista

Kirjallisesti vastattava ensisijainen tiedustelu, josta keskustellaan O-000077/2017
komissiolle
työjärjestyksen 130 b artikla
Alain Cadec, Kalatalousvaliokunnan puolesta

Menettely : 2017/2934(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000077/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000077/2017 (B8-0612/2017)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Syrjimättömyyslauseke vuonna 1920 tehdyssä Pariisin sopimuksessa, jonka sopimuspuolia useimmat EU:n jäsenvaltiot ovat, takaa Huippuvuorten luonnonvarojen yhdenvertaisen käyttöoikeuden. Norjan viranomaiset kuitenkin estävät EU:n voimassa olevien kalastuslupien mukaisesti Huippuvuorilla lumitaskurapua pyytävien unionin troolareiden toiminnan. Latvialainen alus pidätettiin kuukausiksi ja sille annettiin 200 000 euron sakko.

Neuvosto teki oikeudellisen yksikön suosituksesta päätöksen lumitaskurapua Huippuvuorilla kalastavan laivastonosan perustamisesta, ja jäsenvaltioille annettiin valtuudet myöntää kalastuslupia. EU:n lainsäädäntöön luottavat alusten omistajat ovat tehneet merkittäviä investointeja, mutta nyt he eivät pysty harjoittamaan pyyntiä, koska Norja ei tunnusta näitä EU:n lupia.

Pidämme valitettavana, että komissio ei ole ollut viime kuukausina tarpeeksi päättäväinen neuvotteluissaan. Neuvottelut eivät ole tuottaneet minkäänlaisia tuloksia asianomaiselle EU:n laivastolle, jota uhkaa konkurssi ja satojen työpaikkojen menetys.

1. Miten komissio aikoo menetellä saadakseen aikaan oikeudenmukaisen ratkaisun, jonka perusteella EU:n laivasto saa pyytää lumitaskurapua Huippuvuorilla?

2. Mitä toimia komissio suosittelee neuvostolle vuodeksi 2018?

3. Aikooko komissio sisällyttää lumitaskuravun pyynnin EU:n ja Norjan vuotuisiin neuvotteluihin erillisen pöytäkirjan osana, joka jätetään kalastuskiintiöiden ulkopuolelle mutta josta neuvotellaan pyyntioikeuksien saamiseksi? Jos ei aio, miksi ei?