Parlamenti kérdés - O-000077/2017Parlamenti kérdés
O-000077/2017

Nagyobb interpelláció - Jogvita az EU és Norvégia között a királynő tarisznyarák (más néven a jeges-tengeri pók) Spitzbergákon folytatott halászatáról

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpellációk vitával: O-000077/2017
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 130b. cikke
Alain Cadec, a Halászati Bizottság nevében

Eljárás : 2017/2934(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000077/2017
Előterjesztett szövegek :
O-000077/2017 (B8-0612/2017)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A Spitzbergák természeti erőforrásaihoz való egyenlő hozzáférés jogát a legtöbb uniós tagállam által is aláírt 1920. évi Párizsi Szerződés megkülönböztetést kizáró záradéka szavatolja. A királynő tarisznyarák vonóhálós halászatát a Spitzbergákra érvényes uniós engedélyekkel végző halászhajók tevékenységét azonban a norvég hatóságok megakadályozzák. Egy lett halászhajót hónapokra lefoglaltak, és 200 000 euró bírság megfizetésére kötelezték.

A királynő tarisznyarák Spitzbergákon történő halászatát végző flottaszegmens létrehozására vonatkozó határozatot a Jogi Szolgálat ajánlásai alapján a Tanács hozta meg, és a tagállamok felhatalmazást kaptak halászati engedélyek kibocsátására. A hajótulajdonosok az uniós jogszabályokban megbízva komoly befektetéseket eszközöltek, most azonban mégsem halászhatnak, mert Norvégia nem ismeri el az uniós engedélyeket.

Sajnálatunkat fejezzük ki amiatt, hogy a Bizottság tárgyalási erőfeszítései az elmúlt hónapokban nem voltak elég erélyesek. E tárgyalások semmilyen eredményt sem hoztak, így az érintett uniós flottát csőd fenyegeti, és munkahelyek százainak megszűnése várható.

1. Hogyan kíván a Bizottság eljárni annak érdekében, hogy méltányos megoldás szülessen, amely lehetővé teszi, hogy uniós halászhajók királynő tarisznyarákot halászhassanak a Spitzbergákon?

2. Milyen intézkedések foganatosítását ajánlja a Bizottság a Tanácsnak 2018-ra?

3. Felveszi-e a Bizottság a királynő tarisznyarák halászatának kérdését a halkvóták alól kizárt, de a hozzáférési jogok kereskedelme alá tartozó önálló aljegyzőkönyv formájában az EU és Norvégia közötti éves konzultációk napirendjére? Ha nem, miért nem?