Parlamento klausimas - O-000077/2017Parlamento klausimas
O-000077/2017

Platesnės apimties klausimas - ES ir Norvegijos ginčas dėl snieginių krabų žvejybos Svalbardo salyne

Platesnės apimties klausimas, į kurį atsakoma raštu ir dėl kurio diskutuojama, Nr. O-000077/2017
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 130b straipsnis
Alain Cadec, Žuvininkystės komiteto vadu

Procedūra : 2017/2934(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000077/2017
Pateikti tekstai :
O-000077/2017 (B8-0612/2017)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Teisė į vienodą prieigą prie Svalbardo išteklių garantuojama 1920 m. Paryžiaus sutarties, kurią yra pasirašiusios dauguma ES valstybių narių, nediskriminavimo nuostata. Tačiau Norvegijos valdžios institucijos neleidžia ES traleriams, žvejojantiems snieginius krabus pagal galiojančias ES licencijas, vykdyti veiklos. Vienas Latvijos laivas buvo sulaikytas kelis mėnesius ir jam buvo skirta 200 000 EUR bauda.

Sprendimą sukurti snieginių krabų žvejybos segmentą Svalbarde priėmė Taryba, remdamasi Teisės tarnybos rekomendacijomis, o valstybėms narėms buvo leista išduoti žvejybos licencijas. Pasitikėdami ES teisės aktais, laivų savininkai investavo daug lėšų, tačiau dabar negali žvejoti, nes Norvegija nepripažįsta šių ES licencijų.

Apgailestaujame dėl to, kad Komisijos pastangos per pastarųjų mėnesių derybas nebuvo pakankamai ryžtingos. Derybos nedavė jokių rezultatų nukentėjusiam ES laivynui, kuriam gresia bankrotas ir daugybės darbo vietų praradimas.

1. Kokių tolesnių veiksmų ketina imtis Komisija, kad būtų surastas teisingas sprendimas ir ES laivams būtų leista žvejoti snieginius krabus Svalbarde?

2. Kokius veiksmus Komisija rekomenduotų Tarybai 2018 m.?

3. Ar Komisija į metines ES ir Norvegijos konsultacijas kaip atskirą paprotokolį įtrauks snieginių krabų žvejybą, kuri neįtraukiama į žvejybos kvotas, bet iškeičiama į prieigos teises? Jeigu ne, tai kodėl?