Parlementaire vraag - O-000077/2017Parlementaire vraag
O-000077/2017

Uitgebreide interpellatie - Geschil tussen de EU en Noorwegen over de visserij op sneeuwkrabben in de Spitsbergen-archipel

Uitgebreide interpellatie met verzoek om schriftelijk antwoord en debat O-000077/2017
aan de Commissie
Artikel 130 ter van het Reglement
Alain Cadec, namens de Commissie visserij

Procedure : 2017/2934(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000077/2017
Ingediende teksten :
O-000077/2017 (B8-0612/2017)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Het recht op gelijke toegang tot de hulpbronnen van de Spitsbergen-archipel wordt gewaarborgd door de niet-discriminatie-clausule van het Verdrag van Parijs van 1920, waarbij de meeste EU-lidstaten partij zijn. EU-trawlers die met geldige EU-licenties op sneeuwkrabben vissen in de Spitsbergen-archipel, worden echter bij hun werkzaamheden belemmerd door de Noorse autoriteiten. Een Lets vaartuig werd gedurende maanden vastgehouden en kreeg een boete van 200 000 EUR opgelegd.

De Raad heeft het besluit tot oprichting van een segment voor de visserij op sneeuwkrabben genomen op basis van aanbevelingen van de Juridische Dienst en de lidstaten kregen de toestemming visvergunningen af te leveren. Eigenaars van vaartuigen die vertrouwen hadden in de EU-wetgeving, hebben veel geïnvesteerd, maar kunnen nu niet vissen omdat Noorwegen deze EU-licenties niet erkent.

We betreuren dat de onderhandelingsinspanningen van de Commissie de voorbije maanden niet vastberaden genoeg zijn geweest. Voor de EU-vloot die op faillissementen en het verlies van honderden banen afstevent, hebben deze onderhandelingen tot geen enkel resultaat geleid.

1. Wat is de Commissie van plan te doen om te zorgen voor een billijke oplossing zodat de EU-vaartuigen op sneeuwkrabben kunnen vissen in de Spitsbergen-archipel?

2. Welke maatregelen zal de Commissie de Raad aanraden voor 2018?

3. Zal de Commissie de visserij op sneeuwkrabben opnemen in het jaarlijks overleg met Noorwegen als een afzonderlijk subprotocol dat wordt uitgesloten van de vangstquota maar wordt verhandeld tegen toegangsrechten? Zo niet, waarom niet?