Parlamendi esitatud küsimus - O-000082/2017Parlamendi esitatud küsimus
O-000082/2017

Venemaa impordikeelu mõju ELi puu- ja köögiviljasektorile

Suuliselt vastatav küsimus O-000082/2017
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Czesław Adam Siekierski, Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni nimel

Menetlus : 2017/2950(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000082/2017
Esitatud tekstid :
O-000082/2017 (B8-0610/2017)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Venemaa impordikeeld on sulgenud Euroopa puu- ja köögiviljatootjatele tähtsa ekspordituru ja keelu pikendamine kuni 31. detsembrini 2018 avaldab sellele ELi sektorile kahtlemata ka edaspidi tõsist mõju.

Juba kolmandat aastat põhjustab see märkimisväärset kahju ELi tootjatele, kes ei ole Ukraina konfliktiga kuidagi seotud. Põllumajandusturu pidevale hinnakõikumisele lisandudes on Venemaa impordikeeld ELi põllumajandustootjate olukorda veelgi raskendanud.

Arvestades, et eelkõige mittetariifsete kaubandustõkete tõttu ei ole lühikeses/keskmises plaanis võimalik ELi puu- ja köögiviljasektorile uusi alternatiivseid turge avada, on vaja kestlikku lahendust seniks, kuni Vene impordikeeld täielikult lõpetatakse.

1. Kas komisjon kavatseb eeltoodut arvestades võtta täiendavaid meetmeid, et Euroopa puu- ja köögiviljatootjaid ja -eksportijaid toetada ? Kui jah, siis milliseid konkreetseid ja kestlikke meetmeid ta kaalub?

2. Euroopa puu- ja köögiviljatootjaid ei tohiks iseenda hooleks jätta. Milliseid meetmeid kavatsevad komisjon ja nõukogu niisiis võtta, et Euroopa puu- ja köögiviljatootjate ja -eksportijate tulevikku kindlustada?

3. Mida kavatseb komisjon teha, et aidata hüvitada põllumajandustootjate kahjusid, mille on põhjustanud Venemaa impordikeeld? Kas komisjon kavatseb avaldada uuringu ELi põllumajandustoodete teistele turgudele ümbesuunamise tõhususe ning tootmise, turustamise ja nõudluse kujunemise kohta pärast Venemaa keelu kehtestamist, käsitledes eriti väiketootjate olukorda ja keelu mõju neile?