Întrebare parlamentară - O-000082/2017Întrebare parlamentară
O-000082/2017

Interdicția impusă de Rusia - sectorul UE al fructelor și legumelor

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000082/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Czesław Adam Siekierski, în numele Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Procedură : 2017/2950(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000082/2017
Texte depuse :
O-000082/2017 (B8-0610/2017)
Voturi :
Texte adoptate :

Interdicția impusă de Rusia asupra importurilor a privat producătorii europeni de fructe și legume de o piață majoră de export și prelungirea sa până la 31 decembrie 2018 va continua să aibă, fără îndoială, consecințe grave asupra acestui sector.

Pentru al treilea an, această interdicție a generat pierderi semnificative pentru producătorii din UE, care nu au legătură cu conflictul din Ucraina. Având în vedere volatilitatea persistentă de pe piețele agricole, interdicția impusă de Rusia a agravat situația producătorilor agricoli din UE.

Având în vedere că pe termen scurt/mediu nu este fezabilă deschiderea unor noi piețe alternative pentru sectorul UE al fructelor și legumelor, comparabile cu piața din Rusia, în special din cauza barierelor netarifare din calea comerțului, este nevoie de o soluție sustenabilă până la ridicarea totală a interdicției impuse de Rusia asupra importurilor.

1. În lumina celor de mai sus, intenționează Comisia să ia măsuri suplimentare pentru a sprijini producătorii și exportatorii europeni de fructe și de legume? Dacă da, ce măsuri specifice și sustenabile are în vedere?

2. Producătorii europeni de fructe și legume nu ar trebui lăsați să se descurce singuri. Prin urmare, ce măsuri vor lua Comisia și Consiliul pentru a oferi garanții pentru viitorul producătorilor și exportatorilor europeni de fructe și legume?

3. Ce măsuri va lua Comisia pentru a acoperi pierderile suferite de fermieri ca urmare a interdicției impuse de Rusia? Va publica Comisia un studiu privind eficacitatea reorientării către alte piețe și evoluția producției, distribuției și cererii agricole din UE după introducerea interdicției de către Rusia, examinând în mod specific situația micilor producători și impactul asupra acestora?