Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000086/2017Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000086/2017

Μείζονος σημασίας επερώτηση - O Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού αερίου στην Ιταλία

Μείζονος σημασίας επερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση O-000086/2017
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130β του Κανονισμού
Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Διαδικασία : 2017/3031(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000086/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000086/2017 (B8-0615/2017)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (Trans Adriatic Pipeline - TAP) έχει αποκτήσει το καθεστώς έργου κοινού ενδιαφέροντος και έργου ενδιαφέροντος για την Κοινότητα Ενέργειας, μολονότι η κατασκευή του είναι επιβλαβής για το περιβάλλον και την οικονομία και θίγει τα δικαιώματα των κατοίκων της περιοχής. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραβλέψει τις επιπτώσεις του είναι εξόχως ανησυχητική, ιδίως καθόσον είναι γνωστό ότι οι πολίτες και οι τοπικές αρχές έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. Μας έχει συγκλονίσει η στρατιωτικοποίηση της San Fοca και μας έχει προξενήσει κατάπληξη το γεγονός ότι η αστυνομία έχει καταστείλει τις ειρηνικές διαμαρτυρίες. Καταδικάζουμε την απόφαση του ιταλού υπουργού περιβάλλοντος Gian Luca Galletti να εγκρίνει το έργο παρά την αντίθεση των πολιτών καθώς και την αντίδραση της ιταλικής κυβέρνησης στις ειρηνικές διαμαρτυρίες.

1. Γνωρίζει η Επιτροπή ότι ο TAP ανατρέποντας το εύθραστο οικοσύστημα στα ανοικτά της San Fοca, θα θέσει σε κίνδυνο τα είδη που προστατεύονται στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000;

2. Προτίθεται η Επιτροπή να διεξαγάγει μια εκτίμηση αντικτύπου των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου;

3. Η ρωσική εταιρία φυσικού αερίου Gazprοm και η ιταλική εταιρία πετρελαίου και φυσικού αερίου Eni έχουν υπογράψει μια σύμβαση που επιτρέπει την Gazprοm να έχει πρόσβαση στον TAP. Με ποιο τρόπο η Επιτροπή μπορεί να διαβεβαιώσει ότι το έργο θα διαφοροποιήσει τον ανεφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φυσικό αέριο και θα μειώσει την εξάρτηση από το Ρωσικό φυσικό αέριο;