Διαδικασία : 2017/2993(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000089/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000089/2017 (B8-0613/2017)

Συζήτηση :

PV 13/12/2017 - 23
CRE 13/12/2017 - 23

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 187kWORD 20k
29 Νοεμβρίου 2017
O-000089/2017
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000089/2017
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Danuta Maria Hübner, εξ ονόματος της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων

 Θέμα: Δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Υπό το φως του έργου των τελευταίων εξεταστικών επιτροπών (EMIS, PANA), είναι σαφές ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των εξεταστικών επιτροπών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (απόφαση 95/167/ΕΚ) είναι παρωχημένο, όπως δηλώθηκε στο σχέδιο πρότασης και στο σχέδιο έκθεσης, της 22ας Νοεμβρίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την έρευνα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, και στην πρόταση και έκθεση του Κοινοβουλίου, της 4ης Απριλίου 2017, προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την έρευνα για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Προφανώς, απαιτείται ισχυρή πολιτική θέληση για να ενισχυθεί το δικαίωμα εξέτασης των πραγμάτων από το Κοινοβούλιο, το οποίο αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του κοινοβουλευτισμού και μία από τις βασικές εξουσίες του Κοινοβουλίου, δυνάμει του άρθρου 226 ΣΛΕΕ. Από την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, ο εισηγητής του Κοινοβουλίου έδειχνε πάντα έτοιμος να αναζητήσει εποικοδομητικές λύσεις με το Συμβούλιο, με στόχο να καταβάλει κάθε προσπάθεια ούτως ώστε να καταφέρουν τα τρία θεσμικά όργανα να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά τη σημαντική αυτή ρύθμιση. Ο εισηγητής του Κοινοβουλίου, εκ μέρους της επιτροπής AFCO, έχει προσπαθήσει επανειλημμένα, υπό έξι διαφορετικές προεδρίες του Συμβουλίου, να δρομολογήσει συζήτηση και διαπραγματεύσεις – με πνεύμα συμβιβασμού, διαλόγου και ευρείας συναίνεσης – σχετικά με τις πολιτικές ανησυχίες που ήγειραν η Επιτροπή και το Συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή τους, όπως ορίζει το άρθρο 226 ΣΛΕΕ. Δυστυχώς, παρά την έγκριση από την επιτροπή AFCO δύο εγγράφων εργασίας και ενός ανεπίσημου εγγράφου, όπου δόθηκε απάντηση στις ανησυχίες με πολιτικά επιχειρήματα και με πιθανές λύσεις που θα μπορούσαν ενδεχομένως να αποτελέσουν βάση για νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, η διαδικασία εξακολουθεί να παρακωλύεται.

Ύστερα από έτη διοργανικού αδιεξόδου, τα τρία θεσμικά όργανα συμφώνησαν επιτέλους, στις 10 Οκτωβρίου 2016, να συναντηθούν οι αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες τους, ούτως ώστε να βρουν πιθανές κοινές τεχνικές επεξηγήσεις όσον αφορά τα εκκρεμή νομικά και θεσμικά ζητήματα που ήγειραν το Συμβούλιο και η Επιτροπή. Αυτό το κοινό έγγραφο αναμένεται να διευκολύνει μια ενδεχομένως νέα διατύπωση και τη δρομολόγηση των επίσημων διαπραγματεύσεων σε πολιτικό επίπεδο. Δυστυχώς και παρά την επιμονή του Κοινοβουλίου, το τελικό υπάρχον έγγραφο παραμένει καθηλωμένο, γεγονός που γεννά αμφιβολίες σχετικά με την προθυμία και τη δέσμευση της Επιτροπής και του Συμβουλίου να συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο με σεβασμό στην αρχή της καλόπιστης συνεργασίας.

Μπορεί το Συμβούλιο να εξηγήσει τους λόγους για το αδιέξοδο αυτό, και να παράσχει διαβεβαιώσεις ότι είναι διατεθειμένο να εμπλακεί ταχέως σε πολιτικό διάλογο με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την παροχή του κατάλληλου νομικού πλαισίου για την εφαρμογή του δικαιώματος εξέτασης των πραγμάτων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου