Întrebare parlamentară - O-000089/2017Întrebare parlamentară
O-000089/2017

Dreptul de anchetă al Parlamentului European

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000089/2017
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Danuta Maria Hübner, în numele Comisia pentru afaceri constituționale

Procedură : 2017/2993(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000089/2017
Texte depuse :
O-000089/2017 (B8-0613/2017)
Voturi :
Texte adoptate :

În urma lucrărilor desfășurate de ultimele comisiile de anchetă (EMIS, PANA), este clar că actualul cadru juridic privind funcționarea comisiilor de anchetă din cadrul Parlamentului European (Decizia 95/167/CE) este depășit, după cum se precizează în proiectul de recomandare și proiectul de raport din 22 noiembrie 2017 adresate Consiliului și Comisiei, în urma anchetei privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală, precum și în recomandarea și raportul Parlamentului din 4 aprilie 2017 adresate Consiliului și Comisiei în urma anchetei privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor.

În mod evident, este necesară o voință politică puternică pentru a consolida dreptul de anchetă al Parlamentului, un element fundamental al parlamentarismului și una dintre competențele esențiale ale acestuia, în temeiul articolului 226 din TFUE. Încă de la începutul legislaturii, raportorul Parlamentului s-a arătat întotdeauna dispus să caute soluții constructive împreună cu Consiliul, cu scopul de a depune toate eforturile pentru a permite celor trei instituții să facă progrese cu privire la acest regulament important. Raportorul Parlamentului, din partea Comisiei AFCO, a încercat în repetate rânduri, cu șase președinții ale Consiliului, să înceapă - în spiritul compromisului, al dialogului și al consensului larg - discutarea și negocierea preocupărilor de natură politică menționate de Comisie și de Consiliu, pentru a obține acordul acestora, după cum se prevede la articolul 226 din TFUE. Din păcate, și în ciuda adoptării de către Comisia AFCO a două documente de lucru și a unui „document neoficial”, în care s-au adus argumente politice și posibile soluții pentru aceste preocupări, care ar putea servi drept bază pentru noi negocieri între cele trei instituții, procesul a stagnat.

După mai mulți ani de impas interinstituțional, la 10 octombrie 2016 cele trei instituții au convenit, în final, ca serviciile lor juridice să se întrunească pentru a găsi posibile clarificări tehnice comune privind aspectele juridice și instituționale menționate de Consiliu și de Comisie. Acest document comun ar trebui să faciliteze redactarea unui eventual nou text și demararea negocierilor oficiale la nivel politic. Din păcate, și în ciuda insistențelor Parlamentului, actualul document final este blocat, ceea ce dă naștere la îndoieli în ceea ce privește disponibilitatea și angajamentul Comisiei și Consiliului de a colabora cu Parlamentul, respectând principiului cooperării loiale.

Poate Consiliul să explice motivele acestui impas, și să ofere garanții că va fi dispus să se implice rapid într-un dialog politic cu Parlamentul și cu Comisia, pentru a ajunge la o înțelegere care să permită încheierea procedurii și crearea unui cadru juridic adecvat pentru aplicarea dreptului de anchetă al Parlamentului European?