Mistoqsijiet parlamentari
PDF 199kWORD 19k
4 ta' Diċembru 2017
O-000097/2017
Mistoqsija għal tweġiba orali O-000097/2017
lill-Kunsill
Artikolu 128 tar-Regoli ta’ Proċedura
João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, Helmut Scholz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Estefanía Torres Martínez, Patrick Le Hyaric, Josu Juaristi Abaunz, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Malin Björk, Neoklis Sylikiotis, Nikolaos Chountis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Dennis de Jong, Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Miguel Urbán Crespo, Anne-Marie Mineur, Marie-Pierre Vieu, Lola Sánchez Caldentey, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, f'isem il-Grupp GUE/NGL

 Suġġett: Trattat dwar il-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari

L-armi nukleari huma l-aktar theddida serja għall-umanità, peress li l-użu tagħhom iwassal għal mewt u qerda mifruxa u jirrilaxxa radjazzjoni li tħalli riperkussjonijiet dejjiema għal diċennji.

Id-dimensjoni u l-qawwa tal-arsenali nukleari li jeżistu attwalment u t-tensjoni li qed tikber fil-livell internazzjonali, jagħmlu l-ħtieġa għal diżarm nukleari – kwistjoni essenzjali għas-salvagwardja tal-paċi, is-sigurtà u s-soprovivenza proprja tal-umanità – aktar urġenti.

Fis-7 ta' Lulju 2017, saret Konferenza tan-Nazzjonijiet Uniti biex jiġi negozjat strument legalment vinkolanti li jipprojbixxi l-armi nukleari, li jwassal għall-eliminazzjoni totali tagħhom – objettiv kondiviż mill-122 promotur tal-istat – u li jesprimi l-aspirazzjonijiet tal-persuni għal dinja ħielsa mill-armi nukleari. Għalhekk, it-Trattat tan-NU dwar il-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari ġie approvat.

It-Trattat ilu miftuħ għall-iffirmar u r-ratifika minn diversi Stati Membri tan-Nazzjonijiet Uniti sa mill-20 ta' Settembru 2017.

Il-Premju Nobel għall-Paċi tal-2017 ingħata lill-Kampanja Internazzjonali għall-Abolizzjoni tal-Armi Nukleari (ICAN), grupp ta' sostenn internazzjonali li għen, fost ħafna movimenti ta' paċi oħrajn, organizzazzjonijiet u Stati, biex dan it-Trattat importanti ħafna jsir realtà.

Il-Kunsill se jwieġeb:

– Liema raġunijiet jiġġustifikaw in-nuqqas ta' pożizzjoni tal-UE dwar dan it-Trattat?

– Il-Kunsill biħsiebu jiddiskuti dan it-Trattat u jipproponi l-iffirmar u r-ratifika tiegħu mill-Istati Membri kollha tal-UE?

Lingwa oriġinali tal-mistoqsija: EN
Avviż legali - Politika tal-privatezza