Parlamentarno pitanje - O-000098/2017Parlamentarno pitanje
O-000098/2017

Poglavlja o trgovini i održivom razvoju u trgovinskim sporazumima EU-a

Pitanje za usmeni odgovor O-000098/2017
upućeno Komisiji
članak 128
Bernd Lange, u ime Odbor za međunarodnu trgovinu

Postupak : 2017/2988(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000098/2017
Podneseni tekstovi :
O-000098/2017 (B8-0617/2017)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

EU se u okviru svoje trgovinske politike zalaže za poštovanje ljudskih prava, prava radnika i ekoloških normi. Ugovori EU-a zahtijevaju da se u svim relevantnim politikama EU-a, uključujući trgovinsku politiku, promiče održivi razvoj u našim trgovinskim sporazumima, što se može postići unošenjem čvrstih odredbi u poglavlja o trgovini i održivom razvoju. Pozdravljamo činjenicu da je Komisija pokrenula raspravu o mogućim poboljšanjima tih mjera kako bi se zajamčilo da poglavlja o trgovini i održivom razvoju u budućim sporazumima o slobodnoj trgovini budu usklađenija, ambicioznija i djelotvornija.

1. Komisija je na razmatranje stavila dva pristupa: odlučniji pristup trgovini i održivom razvoju i, u konačnici, pristup temeljen na sankcijama. Kako će se u okviru tih pristupa povesti računa o širim pitanjima koja su povezana s normama u području rada i okoliša kako bi se poboljšala djelotvornost odredbi sadržanih u poglavljima o trgovini i održivom razvoju? Koje druge pristupe i instrumente politika Komisija razmatra?

2. Koje daljnje korake Komisija namjerava poduzeti u pogledu nedostataka u mehanizmima za praćenja civilnog društva za koje su u partnerskim zemljama utvrđeni propusti zbog kojih, primjerice, te zemlje mogu odstupiti od preuzetih obveza u pogledu održivog razvoja nakon što je sporazum o slobodnoj trgovini stupio na snagu?

3. Namjerava li Komisija parlamentu podnijeti nacrte tekstova u pogledu, primjerice, javnih doprinosa i djelotvorne provedbe normi u području rada i okoliša te međunarodnih obveza, posebno u pogledu obveza preuzetih u unutar okvira temeljnih konvencija MOR-a i mjerodavnih multilateralnih sporazuma o okolišu, među ostalim i Pariškog sporazuma? Koji su postupci revizije predviđeni za postojeće sporazume?

4. Namjerava li Komisija u okviru ovog postupka provesti procjenu učinka te javno savjetovanje ili javnu raspravu? Kako će biti oblikovana međuinstitucijska rasprava?