Întrebare parlamentară - O-000098/2017Întrebare parlamentară
O-000098/2017

Capitolele referitoare la comerț și dezvoltare durabilă (TSD) din acordurile comerciale ale UE

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000098/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Bernd Lange, în numele Comisia pentru comerț internațional

Procedură : 2017/2988(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000098/2017
Texte depuse :
O-000098/2017 (B8-0617/2017)
Voturi :
Texte adoptate :

În politica sa comercială, UE și-a luat angajamentul de a respecta drepturile omului, drepturile lucrătorilor și standardele de mediu. Tratatele UE impun, așadar, ca toate politicile relevante ale UE, inclusiv politica comercială, să promoveze dezvoltarea durabilă în acordurile noastre comerciale, lucru ce poate fi realizat prin prevederea unor dispoziții stricte în capitolele referitoare la comerț și la dezvoltarea durabilă. Salutăm faptul că Comisia a lansat o dezbatere privind modul în care aceste măsuri pot fi îmbunătățite, pentru a asigura capitole referitoare la comerț și dezvoltare durabilă mai coerente, mai ambițioase și mai eficace în viitoarele acorduri de liber schimb.

1. Comisia a prezentat spre examinare două abordări: o abordare mai fermă a comerțului și dezvoltării durabile și o abordare bazată pe sancțiuni-. În ce mod vor ține seama aceste abordări de problemele mai generale care afectează standardele de muncă și de mediu, pentru ca dispozițiile din capitolele privind comerțul și dezvoltarea durabilă să devină mai eficace? Ce alte abordări și instrumente politice are Comisia în vedere?

2. Cum intenționează Comisia să găsească soluții de acum încolo la carențele mecanismelor de monitorizare ale societății civile, care au descoperit probleme în țările partenere, care pot, de exemplu, să își încalce angajamentele privind comerțul și dezvoltarea durabilă după intrarea în vigoare a unui ALS?

3. Va prezenta Președintele Comisiei proiecte de texte Parlamentului, de exemplu, referitoare la contribuțiile publice și la aplicarea efectivă a legilor în domeniile muncii și mediului și a obligațiilor internaționale, în special a angajamentelor referitoare la convențiile de bază ale OIM și acordurile de mediu multilaterale relevante, inclusiv Acordul de la Paris? Ce procese de revizuire s-au prevăzut pentru acordurile existente?

4. Are Comisia în vedere efectuarea unui studiu de impact, a unei consultări publice sau a unei dezbateri publice în cadrul acestui exercițiu? Cum va fi organizat procesul de dezbatere între instituții?