Parlamenti kérdés - O-000099/2017Parlamenti kérdés
O-000099/2017

  Az európai uniós választójog reformja

  Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000099/2017
  a Tanács számára
  az eljárási szabályzat 128. cikke
  Danuta Maria Hübner, a Alkotmányügyi Bizottság nevében

  Eljárás : 2017/3019(RSP)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-000099/2017
  Előterjesztett szövegek :
  O-000099/2017 (B8-0002/2018)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  2015. november 11-én a Parlament plenáris ülése elfogadta az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmányt módosító rendelkezésekre vonatkozó javaslatát, amelyet az EUMSZ 223. cikke (1) bekezdésének megfelelően megküldött a Tanácsnak megvitatás és határozathozatal céljából. A Parlament számos intézkedést javasolt abból a célból, hogy megerősítse a választások európai dimenzióját, és a választásokon nagyobb egyenlőséget biztosítson az uniós polgárok számára.

  A Parlament állásfoglalásának elfogadása óta öt tanácsi elnökség (Luxemburg, Hollandia, Szlovákia, Málta és most Észtország) foglalkozott a Parlament javaslatával, azonban egyikük sem tájékoztatta a Parlamentet a Tanácsban folytatott tanácskozások hivatalos vagy nem hivatalos eredményéről.

  Az EUMSZ 223. cikkének (1) bekezdése értelmében a Parlamentnek egyetértését kell adnia a Tanács határozatához, és a tagállamoknak azt jóvá kell hagyniuk, mielőtt hatályba lépne. A dossziét 2018 tavaszára véglegesíteni kell annak biztosítása érdekében, hogy az új rendelkezések már a 2019-es európai választásokon alkalmazhatóak legyenek (mivel egyes tagállamokban a választójogi módosításokat legkésőbb a választások előtt 12 hónappal hatályba kell léptetni). A választási okmány reformja hiányában a következő európai választásokat az 1976-os szabályok szerint fogják lefolytatni, azok minden hiányosságával és hibájával együtt, és elvész a lehetőség arra, hogy a 2019-es választásokon javuljon a választói részvétel. Ez a kérdés egyben érinti a nyílt intézményközi együttműködést is, amelynek keretében a Parlament mint az európai polgárok közvetlen képviselője élt azzal a jogával, hogy az EUMSZ 223. cikkének (1) bekezdése értelmében az európai választójogra vonatkozóan jogalkotási javaslatot terjesszen elő.

  Kérjük a Tanácsot, hogy a Parlamentet mint társjogalkotót tájékoztassa arról, hogy milyen ütemterv szerint szándékozik véglegesíteni a Parlament javaslatát, továbbá magyarázza meg, hogy miért késik az Európai Parlament tagjainak választására vonatkozó szabályoknak a Parlament által 2015-ben javasoltak szerinti javítása?