Întrebare parlamentară - O-000099/2017Întrebare parlamentară
O-000099/2017

  Reforma legislației electorale a Uniunii Europene

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000099/2017
  adresată Consiliului
  Articolul 128 din Regulamentul de procedură
  Danuta Maria Hübner, în numele Comisia pentru afaceri constituționale

  Procedură : 2017/3019(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000099/2017
  Texte depuse :
  O-000099/2017 (B8-0002/2018)
  Voturi :
  Texte adoptate :

  La 11 noiembrie 2015, Parlamentul a adoptat în plen propunerea referitoare la dispozițiile de modificare a Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct, pe care a transmis-o Consiliului spre deliberare și decizie în temeiul articolului 223 alineatul (1) din TFUE. Parlamentul a propus o serie de măsuri vizând consolidarea dimensiunii europene a alegerilor și asigurarea unei mai mari egalități electorale pentru cetățenii Uniunii.

  De la adoptarea rezoluției Parlamentului, cinci președinții ale Consiliului (Luxemburg, Țările de Jos, Slovacia, Malta și, în prezent, Estonia) au lucrat la propunerea Parlamentului, dar niciuna nu a transmis Parlamentului un rezultat oficial sau neoficial al deliberărilor din cadrul Consiliului.

  În conformitate cu articolul 223 alineatul (1) din TFUE, Parlamentul trebuie să aprobe decizia Consiliului, iar statele membre trebuie să o ratifice înainte de intrarea sa în vigoare. Pentru a asigura aplicabilitatea acestei reforme înainte de alegerile europene din 2019, dosarul trebuie finalizat până în primăvara anului 2018 (deoarece, în unele state membre, modificările aduse legii electorale trebuie să intre în vigoare cu 12 luni înainte de alegeri). În lipsa reformei Actului electoral, următoarele alegeri europene se vor desfășura în conformitate cu normele din 1976, cu toate carențele și deficiențele lor, iar oportunitatea de a îmbunătăți rata de participare la vot și participarea la alegerile din 2019 va fi irosită. Este vorba, totodată, de o chestiune de cooperare interinstituțională autentică cu Parlamentul, în calitatea sa de reprezentant direct al cetățenilor europeni, care a făcut uz de dreptul său de inițiativă legislativă în ceea ce privește legea electorală europeană, în conformitate cu articolul 223 alineatul (1) din TFUE.

  Poate Consiliul să informeze Parlamentul, în calitate de colegiuitor, cu privire la calendarul pe care intenționează să îl respecte pentru a finaliza propunerea Parlamentului, precum și să explice motivele întârzierilor înregistrate în ceea ce privește îmbunătățirea normelor pentru alegerea deputaților în Parlamentul European conform propunerilor prezentate de Parlament în 2015?