Postup : 2017/3019(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000099/2017

Predkladané texty :

O-000099/2017 (B8-0002/2018)

Rozpravy :

PV 07/02/2018 - 14
CRE 07/02/2018 - 14

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 18k
14. decembra 2017
O-000099/2017
Otázka na ústne zodpovedanie O-000099/2017
Rade
článok 128 rokovacieho poriadku
Danuta Maria Hübner, v mene Výboru pre ústavné veci

 Vec: Reforma volebného práva EÚ
 Odpoveď v pléne 

Dňa 11. novembra 2015 Parlament prijal na plenárnej schôdzi návrh ustanovení na zmenu Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktorý bol predložený Rade na rokovanie a prijatie rozhodnutia podľa článku 223 ods. 1 ZFEÚ. Parlament navrhol niekoľko opatrení s cieľom posilniť európsky rozmer volieb a zabezpečiť väčšiu volebnú rovnosť občanov Únie.

Od prijatia uznesenia Parlamentu päť predsedníctiev Rady (Luxembursko, Holandsko, Slovensko, Malta a v súčasnosti Estónsko) pracovalo na návrhu Parlamentu, ale ani jedno z nich neposkytlo Parlamentu žiadny formálny alebo neformálny výsledok rokovaní Rady.

Podľa článku 223 ods. 1 ZFEÚ Parlament musí udeliť súhlas s rozhodnutím Rady a je potrebné, aby ho členské štáty pred nadobudnutím účinnosti ratifikovali. S cieľom zabezpečiť, aby táto reforma bola uplatniteľná pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019, postup musí byť dokončený do jari 2018 (keďže v niektorých členských štátoch zmeny volebného práva musia nadobudnúť účinnosť 12 mesiacov pred voľbami). Bez reformy volebného práva sa nasledujúce voľby do Európskeho parlamentu uskutočnia podľa pravidiel z roku 1976 so všetkými ich chybami a nedostatkami a premárni sa príležitosť zvýšiť volebnú účasť v roku 2019. Je to zároveň otázka skutočnej medziinštitucionálnej spolupráce s Parlamentom ako priamym zástupcom európskych občanov, ktorý využil svoje právo legislatívnej iniciatívy pre európske volebné právo podľa článku 223 ods. 1 ZFEÚ.

Mohla by Rada informovať Parlament ako spoluzákonodarcu, aký časový rozvrh má v úmysle dodržiavať s cieľom dokončiť návrh Parlamentu, a vysvetlila dôvody oneskorenia pri zlepšovaní pravidiel pre voľby poslancov Európskeho parlamentu v súlade s návrhom Parlamentu z roku 2015?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia