Parlamentarno pitanje - O-000100/2017Parlamentarno pitanje
O-000100/2017

  Provedba Uredbe (EU) br. 2015/1839 s obzirom na posebne mjere za Grčku

  Pitanje za usmeni odgovor O-000100/2017
  upućeno Komisiji
  članak 128
  Iskra Mihaylova, u ime Odbor za regionalni razvoj

  Postupak : 2018/2501(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  O-000100/2017
  Podneseni tekstovi :
  O-000100/2017 (B8-0001/2018)
  Glasovanja :
  Doneseni tekstovi :

  Financijska kriza dovela je do trajno negativne stope rasta u Grčkoj, ozbiljnih problema u pogledu likvidnosti i nedostatka javnih sredstava. Parlament i Vijeće izmijenili su u listopadu 2015. Uredbu o zajedničkim odredbama i Uredbu (EU) 2015/1839 o uvođenju izvanrednih mjera, čiji je cilj bio osigurati likvidnost Grčke s ključnom trenutku prije prestanka provedbe programa. Konkretnije, tim se zakonodavnim dokumentima utvrđuju najviše stope sufinanciranja EU-a od 100% za razdoblje 2007. – 2013., a za razdoblje 2014. – 2020. povećana je razina početnog pretfinanciranja, čime bi se osiguralo da Grčka ima dostatna financijska sredstva za početak provedbe programa.

  Odbor REGI imenovao je Pascala Arimonta za stalnog izvjestitelja koji prati provedbu i izvršenje ove izmjene Uredbe o zajedničkim odredbama. S obzirom na nedostatak komunikacije između Komisije i Parlamenta i ograničene informacije pružene tijekom zajedničkog saslušanja odbora CONT i REGI održanog 4. prosinca 2017., Parlament traži od Komisije da razjasni:

  1. Kada govorimo o posebnim mjerama, koliko je grčkih prioritetnih projekata uspješno provedeno i koliko ih se trenutno provodi?

  2. Koje zaključke izvodi Komisija iz izvješća o provedbi tih posebnih mjera koje su grčke vlasti podnijele u svibnju 2017.?

  3. Kako su ulaganja u infrastrukturu općenito potakla konkurentnost?

  4. Jesu li europski strukturni i investicijski fondovi doprinijeli povećanju konkurentnosti Grčke?