Parlamento klausimas - O-000100/2017Parlamento klausimas
O-000100/2017

  Reglamento (ES) Nr. 2015/1839 dėl Graikijai skirtų specialių priemonių įgyvendinimas

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000100/2017
  Komisijai
  Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
  Iskra Mihaylova, Regioninės plėtros komiteto vadu

  Procedūra : 2018/2501(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000100/2017
  Pateikti tekstai :
  O-000100/2017 (B8-0001/2018)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Dėl finansų krizės Graikijoje ne vienerius metus laikosi neigiami augimo rodikliai, yra didelių likvidumo problemų ir trūksta viešųjų lėšų. 2015 m. spalio mėn. Parlamentas ir Taryba iš dalies pakeitė Bendrųjų nuostatų reglamentą (BNR) ir priėmė Reglamentą (ES) 2015/1839, kuriuo nustatytos išimtinės priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti Graikijai likvidumą labai svarbiu momentu, kol dar nenutrūko programų įgyvendinimas. Konkrečiau, reglamentu 2007–2013 m. laikotarpiui nustatyta maksimali 100 proc. ES bendro finansavimo norma, o 2014–2020 m. laikotarpiui padidintas pradinio išankstinio finansavimo lygis, taip užtikrinant, kad Graikija turėtų pakankamai finansinių išteklių ir galėtų pradėti įgyvendinti programas.

  Regioninės plėtros komitetas paskyrė Pascal Arimont nuolatiniu pranešėju, stebinčiu iš dalies pakeisto BNR įgyvendinimą ir jo rezultatus. Atsižvelgdamas į nepakankamą Komisijos ir Parlamento komunikavimą ir į tai, kad per 2017 m. gruodžio 4 d. vykusį bendrą Regioninės plėtros ir Biudžeto komitetų klausymą suteikta nepakankamai informacijos, Parlamentas prašo Komisijos paaiškinti toliau pateiktus klausimus:

  1. Dėl specialių priemonių – kiek Graikijos prioritetinių projektų yra sėkmingai užbaigta ir kiek dar tęsiama šiuo metu?

  2. Kokias išvadas padarė Komisija, atsižvelgdama į Graikijos institucijų 2017 m. gegužės mėn. pateiktą šių specialių priemonių įgyvendinimo ataskaitą?

  3. Kaip investicijos į infrastruktūrą apskritai paskatino konkurencingumą?

  4. Kaip ES struktūriniai ir investicijų fondai padėjo užtikrinti didesnį Graikijos konkurencingumą?