Procedura : 2018/2501(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000100/2017

Teksty złożone :

O-000100/2017 (B8-0001/2018)

Debaty :

PV 15/01/2018 - 16
CRE 15/01/2018 - 16

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 189kWORD 18k
18 grudnia 2017
O-000100/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000100/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Iskra Mihaylova, Komisji Rozwoju Regionalnego

 Przedmiot: Wdrożenie rozporządzenia (UE) nr 2015/1839 w zakresie szczególnych środków dla Grecji
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Kryzys finansowy doprowadził do utrzymujących się negatywnych stóp wzrostu gospodarczego w Grecji, do poważnych problemów z płynnością finansową tego kraju oraz do wyczerpania się jego środków publicznych. W październiku 2015 r. Parlament i Rada wprowadziły zmiany do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów oraz przyjęły rozporządzenie (UE) nr 2015/1839 wprowadzające nadzwyczajne środki, których celem było zapewnienie płynności Grecji w decydującym momencie, aby nie dopuścić do wstrzymania realizacji programów. W odniesieniu do okresu 2007–2013 w rozporządzeniu ustalono w szczególności maksymalny poziom współfinansowania przez UE w wysokości 100%, natomiast na lata 2014–2020 podwyższono początkowe płatności zaliczkowe, aby Grecja dysponowała wystarczającymi środkami finansowymi i mogła rozpocząć wdrażanie programów.

Komisja REGI wybrała Pascala Arimonta na stałego sprawozdawcę, powierzając mu zadanie śledzenia procesu wdrażania zmian do rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów oraz oceny skutków tych zmian. Z powodu braku komunikacji między Komisją a Parlamentem oraz niewystarczających informacji uzyskanych podczas wysłuchania zorganizowanego wspólnie przez komisje CONT i REGI w dniu 4 grudnia 2017 r. Parlament pragnie zadać Komisji celem wyjaśnienia następujące pytania:

1. W związku ze wspomnianymi środkami szczególnymi – ile greckich projektów mających charakter priorytetowy pomyślnie zakończono, a ile jest realizowanych w bieżącym okresie?

2. Do jakich wniosków Komisja dochodzi w oparciu o sprawozdanie na temat wdrażania wspomnianych środków szczególnych, przedstawione przez władze Grecji w maju 2017 r.?

3. Jak inwestycje w infrastrukturę wpłynęły ogólnie na konkurencyjność?

4. W jaki sposób fundusze strukturalne i inwestycyjne UE przyczyniły się do poprawy konkurencyjności Grecji?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności