Întrebare parlamentară - O-000100/2017Întrebare parlamentară
O-000100/2017

Punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 2015/1839 în ceea ce privește adoptarea unor măsuri specifice referitoare la Grecia

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000100/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Iskra Mihaylova, în numele Comisia pentru dezvoltare regională

Procedură : 2018/2501(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000100/2017
Texte depuse :
O-000100/2017 (B8-0001/2018)
Voturi :
Texte adoptate :

Criza financiară a condus la înregistrarea constantă a unor rate de creștere negative în Grecia, precum și la probleme grave în materie de lichiditate și la o lipsă de fonduri publice. În octombrie 2015, Parlamentul și Consiliul au modificat Regulamentul privind dispozițiile comune (RDC) și au adoptat Regulamentul (UE) 2015/1839 de introducere a unor măsuri excepționale, al cărui scop era de a pune la dispoziția Greciei lichidități într-un moment crucial înainte de stagnarea implementării programelor. Mai precis, în ceea ce privește perioada 2007-2013, regulamentul a prevăzut o rată maximă de cofinanțare din partea UE de 100%, iar în ceea ce privește perioada 2014-2020, regulamentul a crescut nivelul prefinanțării inițiale, astfel asigurându-se faptul că Grecia dispunea de mijloace financiare suficiente pentru a începe implementarea programelor.

Comisia REGI l-a numit pe Pascal Arimont drept raportor permanent care să monitorizeze punerea în aplicare și executarea acestei modificări a RDC. Având în vedere lipsa de comunicare dintre Comisie și Parlament și informațiile limitate furnizate în cadrul audierii comune CONT/REGI organizată la 4 decembrie 2017, Parlamentul dorește să solicite Comisiei să clarifice următoarele aspecte:

1. În ceea ce privește aceste măsuri specifice, câte dintre proiectele prioritare ale Greciei au fost finalizate cu succes și câte sunt în curs de derulare în perioada actuală?

2. Ce concluzii a tras Comisia din raportul prezentat de autoritățile elene în mai 2017 cu privire la implementarea acestor măsuri specifice?

3. Cum au stimulat investițiile în infrastructură competitivitatea în general?

4. Cum au contribuit fondurile structurale și de investiții ale UE la creșterea competitivității Greciei?